De burgemeester van Urk is de problemen met drankverkoop zat. Hij wil dat supermarkten totaal geen alcohol meer verkopen en dit overlaten aan de slijterijen. Alleen op die manier denkt hij adequaat te kunnen ingrijpen. Volgens Kroon is het huidige beleid ontoereikend. 'Door middel van controle en toezicht moet ik als burgemeester voorkomen dat jongeren onder de 16 alcohol drinken, maar ik krijg hiervoor geen middelen'.

Burgemeester Jaap Kroon van gemeente Urk heeft op verzoek van de CDA-fractie Urk de Tweede Kamerfracties van CDA, ChristenUnie en SGP uitgenodigd voor een gesprek over de alcohol- en drugsproblematiek. Volgens Kroon is er alle aanleiding om het rijksbeleid te toetsen aan de praktijk van de lokale samenleving, zeker met het oog op de wijzigingen in de Drank- en Horecawet waardoor er meer bevoegdheden op het bordje van de gemeente liggen.

Burgemeester Urk: geen alcohol meer in supermarkten