Nog geen dertig jaar geleden zou het de doodsteek zijn voor je carrière: onderzoek doen naar biologische oorzaken van crimineel gedrag.  

Het taboe is inmiddels doorbroken en de Amerikaanse neurocriminoloog Adrian Raine maakt school met baanbrekend onderzoek op dit gebied. 

Toen de Nederlandse criminoloog Wouter Buikhuisen eind jaren zeventig een onderzoeksvoorstel deed om mogelijke aanleg voor criminaliteit te onderzoeken stuitte hij op grote weerstand. 

Zijn critici, columnist Hugo Brandt Corstius voorop, betoogden dat crimineel gedrag wordt veroorzaakt door omstandigheden -lees: de maatschappij - en dat er zonder ongelijkheid en armoede geen criminaliteit zou voorkomen. Ook zou zijn onderzoek onduidelijk gedefinieerd zijn, waardoor uitkomsten onbetrouwbaar zouden zijn. Gevolg was dat onderzoek naar biologische oorzaken van crimineel gedrag in Nederland nagenoeg tot stilstand kwam.

KRO's Reporter maakte een aantal jaren geleden onderstaande reportage naar aanleiding van de affaire buikhuisen:

http://www.adobe.com/go/getflashplayer