Om de klimaatdoelen te halen die in Parijs zijn afgesproken moeten we van het gas af. Het kabinet Rutte III wil dat in 2050 alle 7,6 miljoen huizen zijn afgesloten van fossiele brandstoffen. Maar volgens milieu-expert Jan Paul van Soest komen we nooit helemaal van het gas af. 

“Oude, historische huizen kun je niet zomaar afsluiten van het gas. Maar ook fabrieken blijven gas nodig hebben, bijvoorbeeld omdat aardgas behalve brandstof ook vaak grondstof is.” De oplossing ligt volgens Van Soest in het gebruik van ‘groen gas’. Dat wordt gemaakt van restafval, zoals GFT-afval, maar kan ook gemaakt worden uit rioolslib of snoeiresten. Op kleinere schaal kunnen boeren gas gaan produceren uit mest. 

In Zeewolde produceert melkveehouder Gert Jan van Beek naast melk ook al enkele jaren gas uit de mest van zijn koeien. Met deze brandstof worden 3000 huishoudens voorzien van warmte. “De mest wordt in silo’s gepompt die hier op het erf staan. Dat vullen we aan met bijvoorbeeld levensmiddelen die niet meer te verkopen zijn."

Duurzame elektriciteitsproductie

De silo’s hebben constant een temperatuur van negentig graden, de ideale temperatuur voor bacteriën om methaangas, dus biogas, te produceren. “Dat gas gaat via leidingen naar de woonwijk vijf kilometer verderop waar het gebruikt wordt voor duurzame elektriciteitsproductie."

Van Soest adviseert om in de toekomst op grotere schaal biogas te produceren. “Op dit moment wordt jaarlijks 100 miljoen kuub groen gas geproduceerd. Dat moet in 2050 opgelopen zijn tot 11 miljard kuub.” Hij schreef een advies, in opdracht van de gassector, dat nu bij het kabinet ligt. 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.