Met de pet in de hand moet het kabinet bedelen om steun voor haar plannen. Niet alleen de partijen in Eerste en Tweede Kamer, maar ook de vakbonden staan niet te springen om steun te verlenen. 

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de CPB-cijfers en de bezuinigingen die het kabinet voor 2014 voorstelt. Het kabinet wil volgend jaar 4,3 miljard bezuinigen, zo werd vrijdag bekend. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 3,3 procent en volgend jaar op 3,4 procent.

Deze bezuinigingen moet het kabinet overeenkomen met de oppositiepartijen en sociale partners. Het lijkt dit kabinet aan regie te ontbreken. Moet premier Mark Rutte de touwtjes niet strakker in de hand houden? En meer ‘meedenken met de vakministers’ zoals oud-premier Ruud Lubbers deed? In Den Haag volgt EenVandaag-verslaggever Remko Theulings de debatten.

Rutte stelt 5,1 miljard aan bezuinigingen voor en wil daartegenover 800 miljoen investeren, waarvan 300 miljoen bedoeld is om het koopkrachtverlies van de laatste inkomens te compenseren en 500 miljoen om de werkgelegenheid te stimuleren.   

Het resterende bedrag van 4,3 miljard wordt verdeeld over de volgende posten:

Vrijwillige nullijn in de zorg (1 miljard)

Het kabinet wil tot een overeenkomst voor een vrijwillige nullijn in de zorg te komen voor 2,5 jaar.

Nullijn overheid en onderwijs (1 miljard)

Er is in 2014 geen loonstijging voor werkenden bij de overheid en in het onderwijs.

Bevriezen belastingschijven (1,1 miljard)

Het kabinet wil belastingschijven en heffingskortingen bevriezen door geen inflatiecorrectie toe te passen op loon- en inkomstenbelasting.

Terugtrekken subsidies (0,6 miljard)

De beloofde groene subsidies voor milieubewuste bedrijven wordt teruggetrokken. 

Werkgeversheffing hoge inkomens (0,5 miljard)

Net als vorig jaar moeten bedrijven een crisisheffing betalen van 16 procent over werknemers met een inkoen van meer dan 150.000 euro.

Geen prijsbijstelling (0,7 miljard)

Er komt geen inflatiecorrectie voor overheidsuitgaven in 2013.

Invloed gemeente- en provinciefonds (0,2 miljard)

De voorgestelde bezuinigingen hebben een negatieve werking op het gemeente- en provinciefonds.

Lees ook