Bewoners van Betuwe-gemeenten Varik en Heesselt maken zich zorgen over maatregelen om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Binnenkort begint het met de aanleg van een geul. Vervolgens komt er een verhoging van de dijk langs de Waal en daarna komt er misschien een extra water-omleidingsgeul, die een eiland zal maken van de gemeenten.

Dit weekend kwam Rijkswaterstaat een rondleiding geven door de uiterwaarden, om bewoners te laten zien hoe de nieuwe natuur er aan de rivieroevers uit moet gaan zien. Voor deze eerste landschapsherinrichting hoeven weinig mensen te wijken, maar de komende jaren wil de overheid dit gebied in de Betuwe grondig aanpakken.

In de dorpskernen, die vallen onder de gemeente Neerrijnen, hinken bewoners op meerdere gedachten. Moeten ze meegaan in de ambities van de rijksoverheid? Die wil het gebied rond deze bocht in de Waal rigoureus beschermen tegen hoogwater. Moeten ze aansturen op onteigening tegen een goede prijs? Of eerst nog eens goed onderzoeken wat nu de risico's zijn en de boel vertragen?