Verkeersbureau VIA vergeleek ruim 43.000 wegen op het gebied van verkeersveiligheid. Voor elke weg werd het aantal ongelukken en verkeersslachtoffers in beeld gebracht. Bekijk op de kaart wat de gevaarlijkste wegen in Nederland zijn.

Het aantal verkeersslachtoffers neemt na een jarenlange daling sinds 2015 weer toe. Verkeersbureau VIA vergeleek Nederlandse wegen over de periode 2015 tot en met 2018 op het gebied van verkeersveiligheid.

Lees ook

Kijk op onderstaande kaart om te zien welke vijf wegen in jouw provincie het onveiligst zijn.

info

Om tot deze kaart te komen vergeleek verkeersbureau VIA het aantal ongevallen per wegvak over de periode 2015 tot en met 2018. Ongelukken met dodelijke slachtoffers, gewonden en alleen blikschade werden apart in kaart gebracht. Daarnaast werd het aantal slachtoffers afgezet tegen de weglengte en de verkeersdrukte.

Op die manier kunnen wegen eerlijk worden vergeleken. Zo kunnen op een snelweg weliswaar veel ongelukken plaatsvinden, maar kan het ongevalsrisico gezien de grote hoeveelheid verkeer toch relatief laag zijn.