Geboren na 1954? Dan krijgt u vanaf 2022 uw AOW-uitkering als u 67 jaar en 3 maanden bent. De AOW-leeftijd gaat daarmee 3 maanden omhoog. De verhoging is noodzakelijk omdat we steeds langer leven en de regeling anders onbetaalbaar wordt.

In 2012 besloot de politiek de AOW al geleidelijk te verhogen van 65 naar 67 jaar. Ook werd afgesproken dat de pensioenleeftijd automatisch omhoog gaat als de levensverwachting stijgt. Daarbij is de basisregel dat ouderen gemiddeld achttien jaar AOW ontvangen. Het is nu voor het eerst dat de stijgende levensverwachting en de daaraan gekoppelde verhoging van de AOW-leeftijd wordt toegepast. Als de stijging van de levensverwachting zo doorgaat zal de AOW-leeftijd in 2022 op 68 staan.

In EenVandaag reageert Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt. Hij is het er niet mee eens dat de er voor het vaststellen van de AOW-leeftijd alleen maar wordt gekeken naar de levensverwachting. Als er geen werk is voor oudere mensen is het enige vangnet nog de bijstand, vreest hij. Ook spreken we met Gerhard Hormann. Hij is 55 maar al een paar jaar met ‘plakbandpensioen’. Volgens hem hoeft niemand te wachten tot je AOW ontvangt om met pensioen te gaan, als je maar slim met je financiën omgaat. 

Meeste 60-plussers denken niet langer te kunnen werken

Het EenVandaag Opiniepanel vroeg aan circa 10.000 mensen hoe ze denken over het koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Volgens het kabinet is dit noodzakelijk om de AOW, een basispensioen waar iedereen recht op heeft, betaalbaar te houden.

Mensen zijn vooral tegen omdat ze denken dat werknemers in fysiek zwaardere beroepen niet langer door kunnen werken. Ook zeggen ze dat er nu al veel

werkloosheid is onder ouderen, zouden ouderen van rond de 67 minder productief zijn en de toestroom van jongeren op de arbeidsmarkt blokkeren. 

EenVandaag vroeg ook aan 60-plussers hoe ze aankijken tegen langer doorwerken tot minimaal 67 en drie maanden.

De meeste ouderen zeggen dat ze het zowel fysiek als mentaal niet aan zouden kunnen om in hun huidige beroep langer door te werken.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.