Amsterdam gaat zich sterk inzetten om inwoners in de bijstand aan het werk te krijgen. Daarvoor wordt 20 miljoen uitgegeven. De vraag is alleen of dat niet beter naar een basisinkomen zou kunnen gaan.

Wethouder Rutger Groot Wassink heeft het geld toegezegd en wil in gesprek met bedrijven. Ook worden de meeste ontvangers van bijstand persoonlijk benaderd.

500 euro per werkloze

Een groot deel van de 40 duizend bijstandsgerechtigden in de stad is langdurig werkloos. Volgens Groot Wassink zijn de maatregelen nodig, omdat dat aantal in de hoofdstad veel minder snel daalt dan in de rest van Nederland.

Financieel journalist Martin Visser denkt dat de plannen van Amsterdam weinig zullen uithalen. "20 duizend euro is veel geld, maar als je het omrekent is het 500 euro per werkloze. Dat is niet zo veel."

De Amsterdamse aanpak faalde

Visser verbaast zich wel over de eerdere aanpak van Amsterdam: "De wethouder zegt dat ze sommige bijstandgerechtigden al lange tijd niet hebben gesproken. Soms weet de gemeente niet eens welke opleiding deze mensen hebben."

Hij geeft toe dat Groot Wassink dit waarschijnlijk zegt om politieke redenen, door op die manier afstand te nemen van zijn voorganger. "Zo zegt hij eigenlijk: hij heeft het niet goed gedaan."

Lees ook

Eerder werk met een basisinkomen

Alexander de Roo is voorzitter van de Vereniging Basisinkomen. Hij ziet goede mogelijkheden om een deel van de Amsterdamse bijstandgerechtigden aan een basisinkomen te helpen. Hij wijst erop dat in Wageningen geëxperimenteerd wordt met een bijstandsuitkering, waar de ontvangers alle vrijheid hebben om met een baan bij te verdienen.

De Roo noemt de resultaten daarvan bemoedigend: "Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat mensen met een basisinkomen eerder werk zoeken omdat ze het loon mogen houden, in plaats van dat ze gekort worden op hun bijstand."

Radio-interview: journalist Martin Visser en Alexander de Roo (Vereniging Basisinkomen) in gesprek over de bijstandsaanpak in Amsterdam.

Hogere lonen

De Roo is niet bang dat werkgevers met laagbetaald werk, de lonen verder omlaag schroeven omdat de werknemers al een basisinkomen ontvangen. "Integendeel. Een deel van de werknemers zal niet voor laag betaald werk kiezen en dus moeten bedrijven de lonen verhogen om aan personeel te komen."

Journalist Martin Visser begrijpt dat de discussie over een basisinkomen weer oplaait. Toch ziet hij daar, naast praktische bezwaren, ook politieke problemen voor. "Je zou dan aan alle Nederlanders een basisinkomen moeten geven. Dat is een grote operatie." Wel is hij voor serieuze experimenten om te kijken hoe ontvangers van een basisinkomen zich gaan gedragen, ten opzichte van ontvangers van bijstand.