PvdA-Kamerleden Albayrak en Timmermans maken vandaag in Trouw het standpunt van Albayrak en de PvdA over de Armeense kwestie bekend. Wat betekent de kwestie voor Albayrak, nummer twee op de kandidatenlijst van de PvdA? Staat haar positie ter discussie of geeft ze voldoende helderheid?

EénVandaag spreekt hierover met Ton Zwaan, genocidedeskundige verbonden aan de UvA en met Frans Timmermans, Tweede Kamerlid van de PvdA.