Wanneer gespecialiseerde artsen ouderen thuis bezoeken, levert dat forse besparingen op. Dat blijkt uit de eerste cijfers van verzekeraar Menzis over projecten in Groningen en Velp - waar specialisten ouderengeneeskunde in de wijk werken.

Omdat de specialisten meer weten over complexe ouderenproblematiek dan de huisarts, blijven ouderen langer thuis wonen en gaan ze minder vaak naar het ziekenhuis, zo blijkt. Specialisten ouderengeneeskunde beschikken over uitgebreide kennis over onder meer dementie, psychiatrie, pijnbestrijding en revalidatie.

Gezien de bezuinigingen in de zorg heeft staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) al interesse getoond. In het vakblad Medisch Contact noemde hij het vorige week 'wijs' om specialisten ouderengeneeskunde - net als huisartsen - uit de Zorgverzekeringswet te betalen. Alleen dan kunnen ze naast huisartsen werken. Nu opereren specialisten met name in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De projecten in Velp en Groningen zijn daarom door Menzis en met rijkssubsidie betaald.

EenVandaag ging op pad en keek naar het werk van Ouderengeneeskundige Ester Bertholet.