Bij de preventie van alcoholmisbruik ligt de aandacht vooral bij jongeren, maar alcoholmisbruik groeit explosief onder 55-plussers en ouderen.

In de afgelopen 10 jaar is het aantal ouderen dat overmatig alcohol gebruikt meer dan verdubbeld. Alcoholgebruik is steeds normaler geworden. Door heftige veranderingen als stoppen met werken, het verlies van een partner of een andere woonsituatie grijpen senioren dan ook sneller naar de fles. Pakt de verslavingszorg dit groeiende probleem wel goed aan?