Met nog één dag te gaan tot de verkiezingen, zet de nek-aan-nekrace tussen de PvdA en de VVD zich voort. De PvdA stijgt vier zetels en komt uit op 34, de VVD stijgt één zetel en komt uit op 35. Dat blijkt uit De Stemming van EenVandaag, mede ontwikkeld en uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK.

De SP verliest opnieuw vier zetels en komt hiermee uit op 22 zetels. Ook D66 verliest één zetel en komt op 11. De andere partijen blijven gelijk. In vergelijking met vorige week is de zetelverdeling nu als volgt: VVD 35 (+1), PvdA 34 (+4), PVV 17 (-), SP 22 (-4), CDA 12 (-), GL 4 (-), D66 11 (-1), CU 7 (-), SGP 3 (-), PvdD 2 (-), 50Plus 3 (-).

Presentator Gijs Rademaker: “Het beeld van de afgelopen weken blijft hiermee gehandhaafd; de VVD blijft vrij stabiel, de PvdA stijgt fors, de SP verliest behoorlijk en de andere partijen groeien nauwelijks meer.”

PvdA wint 10 zetels van SP

Over de afgelopen drie weken is te zien dat een kiezersgroep ter waarde van tien zetels rechtstreeks van de SP naar de PvdA is overgelopen.

Op dit moment is het grootste zetelgevecht nog steeds gaande tussen de PvdA en de SP. Het gaat om zes zetels en de PvdA is de voorlopige de winnaar: vier zetels zouden nu naar de PvdA gaan en twee naar de SP.

Eén derde kamerzetels zweeft nog

In de peiling van vorige week was 41 procent nog niet helemaal zeker van zijn stem. Nu is het aantal kiezers dat nog onzeker is over zijn keuze, geslonken naar 37 procent. Dus zo’n derde van de Kamerzetels zweeft nog, in meer of mindere mate.

Over De Stemming

De Stemming is een nieuwe peilmethode met vooral aandacht voor de zwevende kiezer. Een groot deel van het electoraat twijfelt tussen twee of drie partijen. De methode die De Stemming gebruikt sluit hierbij aan: kiezers kunnen namelijk in totaal vijf stemmen verdelen. Zij geven al deze stemmen aan één partij of aan meerdere partijen. Daarmee geeft De Stemming ook inzicht in de strijd tussen partijen en in kiezersbewegingen.

De Stemming is gebaseerd op een steekproef van steeds 12.500 respondenten uit het Intomart GfK online panel. De steekproef is gestratificeerd naar CEBUCO-regio, sekse, leeftijd en opleiding, het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van juni 2010 en religieuze overtuiging per CBS-landsdeel. Per meting heeft telkens ongeveer de helft van de respondenten de vragenlijst ingevuld.

Alle actuele informatie over de peiling van deze week vindt u dinsdag 11 september vanaf 14:30 uur op www.destemming.nl.