Vanavond gaat de voorstelling Lucy. Een monsterproces van Theatergroep Toetssteen in premiere. Het stuk gaat over het leven van Lucia de B. en de subjectieve kanten van de Nederlandse rechtspraak. In 2004 werd Lucia de B. tot levenslang veroordeeld wegens zeven moorden en drie pogingen daartoe. Lucia de B. zou het slachtoffer zijn geworden van een subjectieve rechtsgang, waarin vermoedens snel tot bewijsmateriaal werden. Een verzoek om herziening van de strafzaak werd in december 2007 door staatssecretaris Albayrak van Justitie afgewezen. EénVandaag praat met een ex-patiente van Lucia de B. en met forensisch psycholoog Corine de Ruiter.

Lucia zou die moorden gepleegd hebben in diverse ziekenhuizen. De slachtoffers waren bejaarden en kinderen. Tot op heden heeft zij alle moorden ontkend. Haar zaak diende tot in de hoogste instanties, maar ook de Hoge Raad twijfelde niet aan de juistheid van de bewijsvoering. En toch is het juist dit laatste waarover bij een groot aantal deskundigen en wetenschappers grote twijfels bestaan.