PVV-stemmers vinden immigratie belangrijker dan Europa. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag in samenwerking met ProDemos. In het onderzoek werd gevraagd welke onderwerpen kiezers het zwaarst laten wegen bij het bepalen van hun stem.

Bij de mensen die nu aangeven dat ze PVV gaan stemmen scoort het aanscherpen van de immigratieregels het hoogst (58 procent). Dit is opvallend, omdat Geert Wilders vandaag aankondigde dat Europa het speerpunt van zijn campagne wordt.

Op de tweede plaats staat het beperken van de ontwikkelingshulp (57 procent). De eigen bijdrage in de zorg is het derde onderwerp dat de potentiële PVV-kiezers bezighoudt bij het bepalen van hun stem (48 procent).

Op de vierde en vijfde plaats staan wel Europese thema’s. Vier van de tien PVV-stemmers (40 procent) noemen de bevoegdheden van de EU bepalend voor hun keuze. Een derde (33 procent) laat zich leiden door kritiek op het permanente noodfonds van de euro.

Eigen bijdrage

Onder de kiezers van alle politieke partijen is de eigen bijdrage in de zorg het thema dat het meest leeft. De helft van alle kiezers geeft aan dat zij dit onderwerp in hun stemgedrag meenemen. Ook de hypotheekrenteaftrek en het begrotingstekort scoren hoog.

In de bijlage vindt u de top 10 van alle kiezers en van de PVV-stemmers.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 28.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel, waaronder 3355 mensen die zeggen dat ze nu op de PVV gaan stemmen.

Aan de ondervraagden werd een lijst met 21 verkiezingsthema’s voorgelegd met de vraag ‘Welke onderwerpen wegen het zwaarst bij het bepalen van uw stem bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.’ De deelnemers mochten vijf onderwerpen aankruisen.

De lijst is samengesteld door EenVandaag in samenwerking met ProDemos, Huis van de Democratie. Het onderzoek is gehouden van 22 tm 29 juni.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Download