De flamboyante oud-minister Henk Vredeling is op 82-jarige leeftijd overleden. Vredeling (PvdA) was onder meer minister van Defensie en Europees Commissaris en was de minister die Prins Bernhard vroeg zijn militaire uniform niet meer te dragen. De minister drukte er tegen de zin van zijn partij een order voor de aanschaf van het F-16 gevechtsvliegtuigen door.

Hendrikus Vredeling werd op 20 november 1924 in Amersfoort geboren. In de Tweede Wereldoorlog was hij actief in het verzet. Vredeling studeerde aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en was werkzaam bij agrarische organisaties.In 1956 werd hij in de Tweede Kamer gekozen, waar hij vooral optrad als landbouwwoordvoerder. Later zat hij tevens in het Europees Parlement (destijds een dubbelfunctie met het Kamerlidlidmaatschap).Vredeling werd minister van Defensie in het kabinet-Den Uyl (1973-1977). Hij drukte de aanschaf van de F16 door. Protesten uit zijn eigen partij deed hij af met de woorden ,,Congressen kopen geen straaljagers''.Na zijn ministerschap werd Vredeling Europees Commissaris, belast met de portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid. Deze post vervulde hij tot 1981. Hij was tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie.Daarna had hij nog diverse functies, waaronder lid van de Emancipatieraad en de Adviesraad Vrede en Veiligheid.