In deze laatste aflevering van het drieluik Beste Edith, schrijft Ben Spiering, directeur Bouwagenda, een brief aan de informateur: investeer nu 7 miljard in onze huizen, scholen, dijken, sluizen en riolen. “Want de tijd dringt,” zegt Spiering. “Anders zijn niet alle woningen in 2050 in staat zelf hun energie op te wekken en halen we de Europese klimaatdoelstellingen niet.” 

De klimaatdoelstelling waar Europese landen aan moeten voldoen is 80 tot 95 procent reductie van broeikasgasemissies in 2050 ten opzichte van 1990. Volgens de Bouwagenda moeten er de komende jaren 100.000 woningen per jaar worden aangepakt om deze doelen te halen. 

“Maar,” zegt Spiering, “behalve op gasvrije wijken met warmtenetten moet ook de focus op renovatie van scholen komen te liggen. Nog maar 25 procent van alle scholen heeft het label A, en er zijn nog ruim 7.000 ongezonde klaslokalen waar leerlingen hoofdpijn krijgen en daardoor concentratieproblemen. Al over 13 jaar, in 2030, moet 75 procent van de scholen label A hebben. Met de extra investering van 7 miljard euro in de periode 2018-2021 gaat dit lukken. En het levert ook nog eens 50.000 banen op.”  

EenVandaag kijkt in deze aflevering ook vooruit met Pierre Sponselee, directeur woningbouwvereniging Woonwaard Kennemerland. Hij renoveerde onlangs 300 jaren-’60 huizen en maakte ze milieuvriendelijk. Er volgen er nog 600. 

Sponselee: ”Dankzij zonnepanelen leveren de jaren ‘60 woningen nu zoveel eigen stroom dat de huurders bijna geen elektriciteit meer hoeven te betalen. Ze kunnen zelfs geld terugverdienen zodat ze minder huur betalen. Een goed voorbeeld van grootschalige aanpak, en hoe Nederland er in 2050 overal uit moet zien.” 

De Bouwagenda

De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector, waarin het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen en overheid probeert manieren te vinden om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen. 

Volgens de laatste cijfers van het CBS was de bouw in het derde kwartaal van 2016 de sterkst groeiende bedrijfstak van de Nederlandse economie. Met een jaarlijkse productie van 60 miljard euro is de bouw een van de grootste sectoren van de Nederlandse economie. In de sector zijn ruim een half miljoen mensen werkzaam.