radio LIVE tv LIVE
meer NPO start
EenVandaag Opiniepanel

Wat is het EenVandaag Opiniepanel?

Het EenVandaag Opiniepanel is het online onderzoekspanel van het programma EenVandaag. Via het panel kun je regelmatig je mening geven over actuele onderwerpen als politiek, economie, gezondheidszorg en crimininaliteit. Het Opiniepanel telt gemiddeld 50.000 leden, afkomstig uit alle delen van de bevolking en gespreid over het hele land. De uitslagen worden gepubliceerd in de televisie- en radio-uitzendingen van EenVandaag en via onze website en andere online kanalen.  

Jouw mening telt! 

Als actualiteitenprogramma wil EenVandaag méér brengen dan alleen de achtergronden bij het nieuws. We willen mensen ook betrekken bij en laten deelnemen aan het politieke en maatschappelijke debat. Met het EenVandaag Opiniepanel zetten we de mening van tienduizenden mensen op één en presenteren we die mening niet alleen aan een miljoen kijkers, maar ook aan de beleidsmakers en politici.  

Hoe werkt het?

Panelleden vullen bij aanmelding een aantal persoonlijke gegevens in. Als de actualiteit daarom vraagt kunnen wij daardoor aparte groepen in het panel benaderen, zoals bijvoorbeeld medewerkers in de gezondheidszorg, leden van een bepaalde politieke partij of ouders met kinderen. Meer informatie over onze onderzoeken en jouw privacy tref je in het Privacy Statement. Voor ons als actualiteitenprogramma is het Opiniepanel niet alleen een draagvlakmeting die nieuws oplevert of die bijzondere verhalen van deelnemers voor het voetlicht brengt. Het levert ons ook nieuwe journalistieke invalshoeken voor reportages en soms zelfs hele series van reportages. Door jouw deelname telt niet alleen de mening van de meerderheid, maar ook die van de minderheid. 

Hoe zit het met de privacy en wat zijn mijn rechten?

Wat jouw rechten zijn en hoe we zorgvuldig met jouw gegevens omgaan kun je lezen in ons Privacy Statement.

Hoe kun je je aanmelden? 

Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van het EenVandaag Opiniepanel. Je kunt je hier aanmelden. Hierna ontvang je regelmatig onze enquêtes via de e-mail. 

Over onze onderzoeken 

De uitslagen van onze onderzoeken zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Gemiddeld doet 50 tot 60 procent van de ondervraagden mee aan een onderzoek.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Je hebt sinds kort geen wachtwoord meer nodig als lid van het Opiniepanel. Als je jouw e-mailadres wilt wijzigen, kun je dat via de mail regelen door een antwoord te sturen op een onderzoeksuitnodiging van het Opiniepanel. Vermeld in je mail jouw oude en je nieuwe e-mailadres. Het is belangrijk dat je ons een antwoord stuurt op een uitnodigingsmail van het Opiniepanel omdat we op die manier kunnen verifiëren dat je echt bij ons staat ingeschreven.

Heb je vragen of problemen? 

Kijk dan onderaan onze mails voor instructies of stuur een e-mail naar opiniepanel[at]eenvandaag[dot]nl.

Raad van Advies

De redactie van het EenVandaag Opiniepanel wordt bij het uitvoeren van onderzoek terzijde gestaan door een Raad van Advies bestaande uit:

Prof. Joop van Holsteijn

Prof. Joop van Holsteijn is neerlandicus en politicoloog. Sinds 1986 is hij verbonden aan het departement politieke wetenschap van de Universiteit Leiden. In 1994 promoveerde hij op 'Het woord is aan de kiezer'; een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen. Hij ontving hiervoor de Jaarprijs Politicologie 1995.

Hij publiceerde met name over verkiezingen en stemgedrag, het referendum in Nederland en over extreem-rechts. Joop van Holsteijn maakt deel uit van de Stichting KiezersOnderzoek Nederland (SKON).
 

Prof. Jelke Bethlehem

Jelke Bethlehem is hoogleraar in de Survey-Methodologie bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Van 1978 tot 2014 werkte hij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij was daar deskundige op het terrein van survey-onderzoek. Dat is het hele gebied van het opzetten, uitvoeren en analyseren van enquêtes. In het verleden heeft hij leiding gegeven aan de ontwikkeling van programmatuur voor computergestuurd enquêteren (het Blaise Systeem). Op het ogenblik houdt hij zich vooral bezig met wetenschappelijk onderzoek gericht op het corrigeren van de uitkomsten van enquêtes voor het optreden van non-respons. Hij is expert op het gebied van online-onderzoek. Op zijn website www.peilingpraktijken.nl volgt hij kritisch de berichtgeving in de media over survey-onderzoek.

Prof. dr. Tom van der Meer

Prof. Dr. Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet voornamelijk onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag (electorale volatiliteit), politieke socialisatie, en sociaal kapitaal (burgerparticipatie, etnische diversiteit).

Hij is redacteur van het Handbook on Political Trust (2017) en publiceerde in 2017 het boek ‘Niet de kiezer is gek’. Daarnaast is hij mede-oprichter en redacteur van de weblog StukRoodVlees.nl, dat politicologisch onderzoek koppelt aan de actualiteit.

Van der Meer is sinds 2015 co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) en Lokaal Kiezersonderzoek (LKO).

Tom van der Meer

Created with Sketch. Avrotros logo icon/NPO-play Created with Sketch. Oval 970 Created with Sketch.