Een ruime meerderheid van de werkgevers is vóór een versoepeling van het ontslagrecht. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag over de toekomst van de arbeidsmarkt. Van de werkgevers is 84 procent is voor een versoepeling, 13 procent is tegen. Van de werknemers is tweederde (66%) juist tegen de maatregel.

Het onderzoek werd gehouden onder 27.000 mensen, waaronder 755 werkgevers. 77 Procent van de werkgevers denkt vooral voordeel van de wetswijziging te hebben. Ze verwachten niet massaal mensen te gaan ontslaan als er een versoepeling komt. Wel zegt 66 procent dan juist sneller vaste contracten aan te gaan bieden aan (nieuwe) werknemers.

‘Werkgever meebetalen aan WW’

Een andere maatregel die genoemd wordt om de arbeidsmarkt een impuls te geven is hervorming van de Werkloosheidswet (WW). Dat kan bijvoorbeeld door de duur ervan (nu maximaal 38 maanden) te verkorten. Een meerderheid van alle deelnemers (58%) is echter tegen het verkorten van de WW. Wel vindt 51 procent het een goed plan om de werkgever de eerste zes maanden van de WW te laten betalen. Slechts 6 procent van de werkgevers uit het onderzoek staat achter dit plan.

EenVandaag staat zaterdag geheel in het teken van het verkiezingsthema arbeidsmarkt. In de studio discussiëren Ronald Plasterk (PvdA) en Mark Harbers (VVD) over gewenste maatregelen en oplossingen.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 27.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 755 werkgevers en 10.000 werknemers. Het onderzoek vond plaats van 8 tot 13 augustus 2012. U vindt hieronder in de pdf alle uitslagen van het onderzoek, uitgesplitst naar potentiële achterban.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.

Download