Een meerderheid vindt een vrouwenquotum in de politiek of het bedrijfsleven een slechte zaak.

Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag en tijdschrift Glamour onder 21.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Van de zittende partijen gaat alleen de Partij voor de Dieren de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in met een vrouwelijke lijsttrekker.

Ook veel vrouwen tegen quotum

Momenteel is 38 procent van de Kamerleden vrouw, 62 procent is man. Hoewel de meeste deelnemers vinden dat de Kamer een afspiegeling van de Nederlandse bevolking moet zijn, vindt 57 procent het een slecht plan als wordt vastgelegd hoeveel vrouwen er minimaal in de Kamer moeten zitten.

Zeven op de tien (69%) mannen zijn tegen een vrouwenquotum. Vrouwen zijn meer verdeeld over de kwestie, maar ook onder hen is de grootste groep tegen (45%), een derde (37%) is voor. 

Als het gaat om het bedrijfsleven is eveneens een meerderheid (58%) tegen een quotum voor vrouwen in topfuncties. Het belangrijkste argument van de tegenstanders is dat kwaliteit boven geslacht moet gaan. Dat geldt zowel voor de politiek als voor het bedrijfsleven.

Ook zeggen veel deelnemers dat een quotum juist zou bevestigen dat vrouwen worden achtergesteld. Het gebrek aan draagkracht voor vrouwenquota heeft niets met de leiderschapskwaliteiten van mannen te maken: slechts 17 procent vindt dat mannen betere leiders zijn dan vrouwen.

‘Mannen verdienen meer, maar niet op míjn werk’

Driekwart (72%) denkt dat mannen in Nederland in het algemeen meer verdienen dan vrouwelijke collega’s met dezelfde taken. Als we vragen naar de situatie op het eigen werk, denkt een meerderheid (59%) juist dat het daar niet het geval is.

Veel mensen wijzen erop dat salarisverschillen onmogelijk zijn vanwege een CAO. Ze realiseren zich niet dat salarisverschillen ook met schaalafspraken mogelijk zijn.

Een kwart (25%) heeft wel eens het gevoel gehad dat mensen op hun werk ook in de praktijk anders behandeld worden op basis van hun geslacht. Een veelgenoemd voorbeeld is dat grote projecten vaak gegund worden aan mannen, maar veel mensen wijzen ook op positieve discriminatie van vrouwen. Een deelnemer: 

Leidinggevenden vinden mijn vrouwelijke collega’s zielig omdat ze minder salaris krijgen of parttime werken. Ze zijn bang te discrimineren dus trekken ze de vrouwen voor bij grote projecten.

Helft vindt dat ze niet genoeg verdienen

De helft van de arbeidzame deelnemers (49%) vindt dat ze niet genoeg verdienen voor het werk dat ze verrichten. Hierbij is er geen verschil tussen mannen (51%) en vrouwen (47%). Met name in de sectoren beveiliging, defensie, gezondheidszorg en horeca vinden werknemers hun salaris oneerlijk. 

Vanmiddag besteedt radio EenVandaag aandacht aan het onderzoek. Lammert de Bruin vraagt tips voor vrouwen aan Sanne Groot Koerkamp, hoofdredactrice van de Glamour. 

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 20.925  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het onderzoek is gehouden van 5 tot en met 12 augustus 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical.

Download