Mensen zijn verdeeld over het plan van de Europese Unie om vluchtelingen eerlijk te verdelen over haar lidstaten. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 19.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel.

Ongeveer de helft (48%) van de deelnemers vindt dit een goed plan, 42 procent wijst het af.  

Verdeelsleutel

De Europese Unie wil 40.000 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea die naar de EU zijn gekomen, eerlijk verdelen over de lidstaten volgens een bepaalde ‘verdeelsleutel’. Hierbij wordt gekeken naar het aantal inwoners, de welvaart van het land en de mate waarin al asielzoekers worden opgevangen. Voor Nederland zou dit beteken dat het 2.047 van deze mensen opneemt.

Voorstanders van een ‘verdeelsleutel’ vinden het rechtvaardige dat landen als Italië en Griekenland op deze manier geholpen worden met de opvang van vluchtelingen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat ieder EU-land meedoet en er een eerlijke verdeling wordt gemaakt. 

De ondervraagden die het een slecht plan vinden gebruiken als voornaamste argument dat een verdeelsleutel een aanzuigende werking zal hebben waardoor er nog meer vluchtelingen naar Europa zullen komen. Daarnaast geloven veel deelnemers niet in de uitvoerbaarheid van dit plan en zijn ze bang dat vluchtelingen zullen doorreizen van de armere naar de rijkere landen van de EU.

Geen voorrang bij sociale huurwoning

We hebben mensen ook gevraagd wat ze zelf zouden doen om een vluchteling te helpen. Elke gemeente is verplicht om (naar verhouding van het aantal inwoners) een aantal vluchtelingen te huisvesten. Dit kan betekenen dat de wachttijd voor anderen voor een sociale huurwoning oploopt en daar hebben mensen weinig begrip voor. Driekwart van de deelnemers met een sociale huurwoning (74%) is niet bereid om langer op de wachtlijst te staan als hierdoor meer asielzoekers aan een woning kunnen worden geholpen. Zij vinden dat de huidige wachttijd al veel te lang is en dat iedereen op zijn beurt moet wachten. Zo zegt een deelnemer:

‘ Er is een tekort aan sociale huurwoningen. Elk jaar gaan de huren omhoog en beschikbare woningen worden verdeeld via een lotingsysteem. Dan is het frustrerend dat asielzoekers voorgaan. 

‘ Eerst moet mijn land er voor zorgen dat de eigen bevolking een goed onderkomen heeft. Daarna kunnen de deuren open voor ‘gasten’.

13 procent is wel bereid langer te wachten om een vluchteling voorrang te geven. 

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 19.368  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 2 tot en met 6 juni 2015. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

Download