Een dag na het raadgevende referendum over de Oekraïne, is er verdeeldheid over de toekomst van referenda in Nederland. 

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 13.000 mensen. 

46 Procent van de ondervraagden vindt dat de wet die raadgevende referenda mogelijk maakt, moet worden aangepast. Ze willen dat de opkomstdrempel omhoog gaat en vinden dat er meer handtekeningen nodig moeten zijn om een referendum op de agenda te zetten. Een vrijwel even grote groep (45%) vindt dat de wet niet aangepast moet worden. Eén op de tien deelnemers (9%) vindt dat er helemaal geen referenda meer gehouden moeten worden. 

'Meer referenda over EU'

Zes op de tien (59%) ondervraagden zouden het liefst zien dat er in de toekomst meer raadgevende referenda worden gehouden. Meest genoemde onderwerpen voor nieuwe referenda zijn vooral zaken met betrekking tot Europa, TTIP en vluchtelingen.

Spijt

Van de mensen die gisteren niet zijn gaan stemmen, geven de meesten aan dat ze dit deden omdat ze tegen dit specifieke refendum waren en omdat ze hoopten dat de ondergrens voor de opkomst niet gehaald zou worden. Van de groep niet-stemmers geeft 14 procent aan nu spijt te hebben dat ze niet zijn gaan stemmen. 

Kwart wil afwijzing verdrag

Een kwart (24%) van alle ondervraagden vindt dat het kabinet het verdrag niet moet goedkeuren na deze uitslag. De meeste deelnemers (42%) vinden dat het kabinet het verdrag wel mag goedkeuren als er aanpassingen komen.

Van de respondenten die bij het referendum tegen hebben gestemd, willen vier op de tien (39%) dat het kabinet er eerst voor zorgt dat het verdrag aangepast wordt alvorens ze akkoord gaan. Veel tegenstemmers geven aan dat alle verwijzingen die niet over handel gaan, uit het verdrag zouden moeten. Een meerderheid (57%) van de tegenstemmers ziet het liefst dat het kabinet het verdrag helemaal niet goedkeurt.

Straks in EenVandaag presenteert Mariëlle Koekenbier de uitslagen van dit onderzoek.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 13.239 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 7 april 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.