Het Klimaatakkoord is verdeeld ontvangen door het publiek, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Veel mensen maken zich nog steeds zorgen over de rekening voor hun huishouden, vooral als het gaat om gas. Rekeningrijden voor alle auto's krijgt steun.

Aan het onderzoek deden ruim 17.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. De helft van de ondervraagden (45 procent) is positief over het nieuwe Klimaatakkoord. De andere helft beoordeelt het als negatief (47 procent).

Meer steun dan voor concept-akkoord

Het kabinet probeert met het Klimaatakkoord meer draagvlak te krijgen voor zijn klimaatplannen. Dat is deels gelukt, want over het concept-Klimaatakkoord was in januari nog maar 33 procent positief, zo peilde EenVandaag toen.

Veel ondervraagden vinden de plannen nu duidelijker en zijn blij dat het bedrijfsleven meer gaat betalen. Bijna tweederde (63 procent) steunt de nationale CO2-heffing voor bedrijven, die het kabinet wil invoeren.

Kiezers coalitie staan tegenover elkaar

De kiezers van de coalitiepartijen reageren verschillend op het Klimaatakkoord. De achterban van D66 is het meest positief (78 procent), en ook de ChristenUnie-kiezers zijn tevreden (65 procent positief). De ondervraagde VVD-stemmers zijn verdeeld: 44 procent is positief en 48 procent negatief.

Het meest kritisch binnen de coalitie zijn de CDA-stemmers. Van hen is slechts een derde (37 procent) positief. Een kleine meerderheid (53 procent) vindt het akkoord overwegend negatief.

Nog steeds veel zorgen over verdwijnen gas uit huis

Het kabinet heeft de zorgen van de burgers over hun portemonnee niet kunnen wegnemen. In januari maakte de helft (51 procent) van de deelnemers zich nog zorgen over de gevolgen van het Klimaatakkoord voor hen persoonlijk. Dat is nu 47 procent. De zorgen zitten vooral in het verdwijnen van gas in huis. Op korte termijn hebben ze moeite met de hogere kosten. 54 procent vindt het dan ook een slechte maatregel dat het kabinet gas vanaf nu langzaam duurder wil maken en elektriciteit goedkoper.

Op lange termijn zien ze op tegen grote investeringen om helemaal van het gas af te gaan, zoals een warmtepomp en zonnepanelen. Zes van de tien ondervraagden (59 procent) hebben er geen begrip voor dat bewoners zelf moeten meebetalen aan het verdwijnen van gas uit hun huis.

Net geïnvesteerd in een nieuwe cv-ketel op gas omdat het alternatief, een warmtepomp, op dit moment nog onbetaalbaar is en een heleboel andere nadelen heeft. En nu wordt het gas duurder.

Variant rekeningrijden voor alle auto's populairst

Het kabinet wil dat in 2026 rekeningrijden voor automobilisten ingevoerd wordt en laat nu drie varianten onderzoeken. Rekeningrijden kan rekenen op steun: tweederde (64 procent) is hier voor. De variant waarin álle automobilisten per gereden kilometer moeten betalen krijgt de meeste steun: een meerderheid van 59 procent is hiervoor.

Alleen elektrische auto's belasten vindt 45 procent een goed plan. In dat geval blijven fossiele auto's gewoon wegenbelasting betalen. De minste steun is er voor rekeningrijden met een extra spitsheffing, slechts 36 procent ziet dit zitten.

info

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden op 1 en 2 juli 2019. Aan het onderzoek hebben 17.510 leden van het EenVandaag Opiniepanel meegedaan. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 leden. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

Lees ook

Bekijk hier de tv-reportage en de presentatie van de uitslag.