De Troonrede is door veel mensen in het land goed ontvangen. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag onder ruim 4000 mensen die vandaag naar de Troonrede gekeken of geluisterd hebben. Tweederde (64%) vond de toespraak van de koning inhoudelijk goed. Zij geven de troonrede van dit jaar een 6,4 als rapportcijfer. 

De ondervraagden waarderen het vooral dat de Koning sprak over het respecteren en naleven van de Nederlandse normen en waarden door nieuwkomers. Veel deelnemers hadden vooraf ook gehoopt dat de koning dit zou benoemen. Ze vinden het belangrijk dat er iets wordt terugverwacht van deze mensen. ‘Iedereen doet mee, maar dat moet wel binnen de Nederlandse spelregels,  aldus een ondervraagde.

Wel geven veel mensen aan dat het kabinet nog niet ver genoeg gaat. Ze werken niet voldoende uit hoe ze concreet iets willen doen aan de groeiende tegenstellingen in de samenleving als het gaat om bijvoorbeeld moslims en vluchtelingen.  Een kleine meerderheid (58%) zegt dan ook dat de Troonrede onvoldoende weerspiegelt  wat er leeft  in de maatschappij. Vier van de tien (38%) vinden dit wel voldoende.

Andere kritiek op de Troonrede is dat het kabinet een te rooskleurig beeld schetst. Mensen waarderen dat ze er wat bij krijgen, maar ze benadrukken dat er best nog wat extra geld naar de zorg, de ouderen en de zwakkeren in de samenleving mag gaan.

Jurk Máxima krijgt een 7,7

Net als ieder jaar was er dit jaar weer veel aandacht voor hoedjes en jurken. In het onderzoek werd daarom gevraagd om de jurk van koningin Máxima te beoordelen.  De jurk wordt betiteld als ‘smaakvol, stijlvol en prachtig’ en oogst een 7,7 als rapportcijfer.

Over het onderzoek 

Aan het onderzoek deden 4.210  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die vandaag naar de troonrede gekeken of geluisterd hebben.

Het onderzoek is gehouden op Prinsjesdag, 20 september 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical.