Er is breed draagvlak voor de kabinetsplannen over de opvang van vluchtelingen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 23.000 mensen. Zo zijn acht op de tien deelnemers (81%) voor het versoberen van de huisvesting van asielzoekers, en driekwart (76%) is voor een lagere bijstandsuitkering.

Ook voor afschaffing van de urgentieregeling voor huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning is er breed draagvlak: 89 procent vindt dat een goede zaak. Onder vrijwel alle politieke achterbannen is een meerderheid van de deelnemers voor de versobering die het kabinet voorstaat.

'Plannen gaan niet ver genoeg'

Een deel van de kiezers vindt eigenlijk dat de plannen nog niet ver genoeg gaan: 39 procent had graag nog meer versobering gezien. Een bijna even grote groep (43%) vindt dit wel het juiste plan van het kabinet. Eén op tien vindt desgevraagd dat met deze plannen asielzoekers niet meer menswaardig worden opgevangen.  

Toelaten vluchtelingen in Nederland

Het draagvlak voor het toelaten van asielzoekers uit oorlogsgebieden (zoals bijvoorbeeld Syrië) is weer iets hoger. Enkele weken geleden, ten tijde van de berichtgeving over incidenten rondom asielzoekerscentra, vond nog de helft (52%) van de deelnemers dat deze groep mensen moet worden toegelaten. Nu is dat draagvlak gestegen naar 62 procent, hetzelfde niveau als begin september (61%). 

Percentage ‘economische’ asielzoekers

Als de deelnemers gevraagd wordt een schatting te maken van het percentage ‘economische asielzoekers’ in de huidige vluchtelingenstroom, denken mensen gemiddeld dat de helft (51%) van de vluchtelingen niet uit oorlogsgebieden komt. De verschillen tussen partijen zijn groot: kiezers van de PVV denken dat bijna zeven op de tien vluchtelingen (68%) om economische redenen naar ons land komt. Bij stemmers van PvdA (30%), D66 (31%) en GroenLinks (28%) is die schatting stukken lager.

Vanavond in EenVandaag presenteert Gijs Rademaker de uitslagen van dit onderzoek.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 23.320 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 14  tot en met 17 oktober 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Download