Lilian Marijnissen wordt door SP-kiezers gematigd positief ontvangen als nieuwe partijleider: 64 procent heeft vertrouwen in haar. Dat blijkt uit een gewogen peiling van EenVandaag onder 1100 kiezers die in maart op de SP stemden. Een kwart (26%) heeft weinig tot geen vertrouwen. Kiezers van de PvdA en GroenLinks lopen op dit moment nog niet warm voor haar, datzelfde geldt voor kiezers van de PVV.

Driekwart (74%) van de ondervraagde SP-kiezers vindt dat Emile Roemer het goed gedaan heeft. Toch stelt bijna de helft (45%) dat het een goede zaak is dat hij nu opstapt. Hij wordt getypeerd als 'eerlijk' en 'betrouwbaar', maar ook als 'soft' en wat onzichtbaar. Zoals een ondervraagde zegt: 'Bij hem had je het gevoel dat hij er voor de gewone Nederlander was, heel eerlijk. Maar hij had wat meer kunnen bijten en had niet zo lief moeten zijn.' 
Toen Jan Marijnissen opstapte als partijleider in 2008 vonden 91 procent van de SP-kiezers destijds dat hij het goed gedaan had als partijleider. 

Marijnissen moet zich bewijzen
Opvallend is dat 41 procent van de ondervraagde SP-kiezers 'niet weet' of het een goede of slechte zaak is dat Roemer vertrekt. Dit heeft onder meer te maken met zijn opvolgster Lilian Marijnissen. Sommige SP-kiezers omschrijven haar als 'een leeuwin die strijd voor haar zaak'. Ze zijn blij met haar strijdlust en felheid. Maar een deel van de kiezers maakt zich ook zorgen of ze ervaren genoeg is en de hoge verwachtingen waar kan maken. Een SP-er schrijft: 'Ze komt pas net kijken in de Tweede Kamer en heeft niet het charisma van haar vader of Emile Roemer.' 

Meer over het onderzoek

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 18109 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waarvan 1102 SP-stemmers die bij de landelijke verkiezingen in maart op de partij gestemd hebben. Het onderzoek vond plaats op 13 december 2017. 

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.
De software van de onderzoeken is van Vision Critical.