Het sociaal akkoord dat gisteren gesloten werd door kabinet, werkgevers en werknemers kan rekenen op brede steun. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 9.000 mensen. Tweederde van ondervraagden (67 procent) beoordelen het als een goed akkoord. 24 Procent van alle deelnemers vindt het een slecht akkoord.

De achterbannen van de regeringspartijen zijn tevreden: 79 procent van de PvdA-stemmers zijn positief en 58 procent van de VVD-stemmers. Wel vinden veel VVD-stemmers (46 procent) dat er te veel is weggegeven aan de sociale partners.

Oppositie

Ook bij de achterban van de oppositiepartijen valt het akkoord goed, zoals bij de SP (73 procent), PVV (65 procent), CDA (63 procent). De stemmers van D66 zijn minder enthousiast: 47 procent vindt het een goed akkoord, maar 48 procent niet. Zij vinden het jammer dat eerder aangekondigde hervormingen op de lange baan zijn geschoven. 

Vakbondsleden en werkgevers

Van de vakbondsleden die aan het onderzoek meededen is 74 procent enthousiast. Onder de ondervraagde werkgevers is dat maar 49 procent, en van de ZZP-ers 56 procent. Zij stellen zich afwachtend op, zij weten nog niet goed wat ze van het akkoord moeten denken.

Maatregelen

Voor vrijwel alle maatregelen uit het sociaal akkoord is brede steun. Tweederde (62 procent) van alle ondervraagden is blij dat de nieuwe bezuinigingen voorlopig uitgesteld zijn. Ook de handhaving van de WW op 3 jaar (62 procent) en het uitstel voor de versoepeling van het ontslagrecht (64 procent) vallen goed.

Meer vertrouwen in herstel economie

Premier Rutte hoopt dat dit akkoord een positieve impuls zal geven aan het vertrouwen in de economie.  In het onderzoek is te zien dat er nu meer mensen  verwachten dat het de komende maanden economisch beter zal gaan dan een tijdje geleden. In januari 2013 dacht slechts 7 procent dat onze economische situatie op korte termijn zou verbeteren, nu is dat gestegen naar 20 procent.

Vertrouwen in het kabinet blijft laag

Het positieve gevoel over het akkoord straalt niet af op het kabinet. Het vertrouwen in het kabinet blijft steken op 28 procent, zelfs nog iets lager dan bij de vorige meting in februari (32 procent).  Bij de start van het kabinet lag het vertrouwen nog op  42 procent. Veel mensen zien het akkoord vooral als een verdienste van de sociale partners, en niet van het kabinet.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 9.199 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 12 april 2013. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.