Scheidsrechters en grensrechters zijn massaal voor de invoering van nieuwe maatregelen om incidenten in het voetbal te beperken. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag in samenwerking met de KNVB en scheidsrechtersvereniging COVS. Zij zouden graag zien dat gele kaarten vervangen worden door een tijdstraf. 

Ook  willen ze dat alleen de aanvoerder communiceert met de scheidsrechter. Aan het onderzoek deden 1900 scheidsrechters en grensrechters uit alle geledingen van het Nederlandse voetbal mee. Het is het eerste grote onderzoek onder deze groep sinds het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen eind 2012.

Om meer over het onderzoek en meer meningen van scheidsrechters te lezen, klikt u hier.

Meer kennis spelregels nodig

Volgens veel ondervraagden schiet de kennis van de spelregels bij scheidsrechters en spelers nogal eens tekort. Zeker bij de clubscheidsrechters zou dit het geval zijn. Dit leidt tot discussie en irritatie op het veld. Daarom zijn ze voor een verplichte basisopleiding van alle scheidsrechters. Ook een verplichte spelregeltoets voor alle spelers vanaf de junioren kan rekenen op veel steun.

Strenger straffen bij veel incidenten

De scheidsrechters zien ook een rol voor de KNVB weggelegd. Ze willen dat de KNVB strengere straffen uitdeelt aan clubs of spelers waar veel incidenten voorkomen. Ook vinden ze het belangrijk dat de KNVB de tuchtstraffen die ze oplegt aan spelers en clubs weer openbaar maakt. In het verleden publiceerde de KNVB de uitgedeelde straffen in haar blad, maar dit gebeurt niet meer.

Voor al de genoemde maatregelen geldt dat ruim driekwart van de ondervraagde scheidsrechters voorstander is van het invoeren of uitbreiden ervan.

Ervaring met incidenten

De meeste ondervraagden hebben de afgelopen twee jaar incidenten gericht tegen zichzelf meegemaakt (78 procent). Dit varieert van licht verbaal geweld tot bedreigingen en fysiek geweld. Eén op de acht (13 procent) van de deelnemers heeft zwaar verbaal geweld of serieuze bedreiging meegemaakt. Eén op de tien (11 procent) heeft ervaring met fysiek geweld zoals schoppen, slaan en spugen.

De ongeregeldheden worden niet alleen veroorzaakt door de spelers, maar ook door trainers en het publiek. De helft heeft incidenten met Nederlandse spelers meegemaakt (48 procent). 46 Procent heeft ongeregeldheden meegemaakt met spelers van Marokkaanse afkomst, 31 procent met spelers van Turkse afkomst. Incidenten lijken vaker voor te komen in grote steden.

EenVandaag besteedt vanavond aandacht aan de resultaten van het onderzoek.

Meer uitslagen zijn te vinden op www.eenvandaag.nl

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door EenVandaag in samenwerking met de KNVB en de COVS, de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters.

Aan het onderzoek deden 1884 deelnemers mee die actief zijn als scheidsrechter of assistent in het Nederlandse voetbal of dat in de afgelopen twee jaar zijn geweest. Ook deden enkele rapporteurs mee. De ondervraagden zijn actief op alle niveaus van het Nederlandse voetbal en zijn gespreid over alle districten.

Het onderzoek is uitgevoerd tussen 24 januari en 28 februari 2013.

 Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel vond plaats onder COVS-leden tussen 24 januari en 28 februari. Hieraan deden 965 COVS-leden mee. Het tweede deel vond plaats van 19 februari tm 28 februari. Dit onderzoek is uitgestuurd aan KNVB-leden die hoofdzakelijk als clubscheidsrechter actief zijn. Hieraan deden 951 mensen mee.

REACTIE KNVB

De KNVB geeft als reactie op het onderzoek de volgende verklaring:

‘De KNVB heeft met veel interesse dit gezamenlijke onderzoek verricht en wil alle deelnemende scheidsrechters hartelijk bedanken voor hun bijdrage. De bond is zeer tevreden over het extra verkregen inzicht in de incidenten die scheidsrechters op alle niveaus meemaken en de wensen die zij hebben als het gaat om vernieuwde en verscherpte maatregelen om die incidenten tegen te gaan.

 Het voorkomen van incidenten en het ondersteunen en begeleiden van scheidsrechters heeft binnen de KNVB voortdurende aandacht via diverse, in de loop der jaren ontwikkelde programma’s. Denk bijvoorbeeld aan de module Mentale Weerbaarheid voor scheidsrechters waarmee zij onder andere meer begrip leren krijgen voor gedrag en kenmerken van andere culturen, zodat zij met respect voor de ander hun eigen grenzen kunnen stellen.

 De verkregen resultaten brengen – in aanvulling op eerdere onderzoeken van de KNVB – de huidige wensen en ervaringen van scheidsrechters goed in beeld. In het actieplan dat de KNVB op 20 maart presenteert, gaat de voetbalbond nader in op de aanvullende maatregelen die het neemt om geweld in te dammen en sportiviteit en respect te bevorderen.’

Download

Download