Het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA valt goed bij de meeste kiezers. Tweederde (68 procent) beoordeelt het pakket maatregelen als goed. Een kwart (24 procent) vindt het een slecht akkoord. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 17.000 mensen.

Ook de achterban van de aanstaande regeringspartners vinden dat er goede afspraken gemaakt zijn. Van de VVD-kiezers vindt 82 procent het een goed akkoord, onder de PvdA-stemmers is dit 79 procent. Onder de PvdA-leden is de steun nog hoger: 92 procent. De partij legt het akkoord waarschijnlijk aanstaande zaterdag in een congres aan haar leden voor.

Ook de aanhang van de meeste andere partijen is positief gestemd. Alleen de kiezers van PVV (56 procent) en SP (52 procent) staan in meerderheid negatief tegenover het akkoord.

Gezondheidszorg

In het onderzoek werd een aantal maatregelen uit het regeerakkoord voorgelegd. Het inkomensafhankelijk maken van de ziektekostenpremie kan rekenen op bijval: 71 procent vindt dit een goed plan. Ook is er een meerderheid (62 procent) voor een eigen bijdrage voor een bezoek aan de spoedeisende hulp zonder verwijzing van de huisarts.

De ondervraagden vinden het geen goed idee om de AWBZ te versoberen, 58 procent is hier tegen.

Arbeidsmarkt

Op het terrein van de arbeidsmarkt is verdeeldheid. De helft van de deelnemers (50 procent) is tegen de versoepeling van het ontslagrecht, 38 procent is hier wel voor. 52 Procent steunt de beperking van de WW-duur, 39 procent is hier tegen.

Woningmarkt

De woningmarkt mag wat de ondervraagden betreft wel aangepakt worden. Het doorvoeren van een huurverhoging voor scheefwoners kan rekenen op veel steun: 75 procent is hier voor. Ook is er draagvlak voor het beperken van de hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen.

Het onderzoek vond plaats op 29 en 30 oktober, dus kort nadat het regeerakkoord bekend gemaakt was.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 17.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het onderzoek vond plaats op 29 en 30 oktober 2012.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.