Kiezers van de PvdA staan positiever tegenover formeren dan vorige maand. Er is nu zelfs een kleine meerderheid die vindt dat de PvdA serieus moet overwegen om deel te nemen aan de formatie- onderhandelingen. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 15.000 mensen. Eind mei was de achterban van Asscher nog verdeeld: 45 procent wilde toen meepraten in de formatie en 49 procent niet. De groep die niet wil praten is nu geslonken tot 37 procent.

Coalities met CU en PvdA favoriet

Nu een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks geen optie meer lijkt zijn er twee andere coalities waar een kleine meerderheid voor is onder de ondervraagden.

Een coalitie van VVD, CDA, D66 en CU vindt 54 procent acceptabel. Het draagvlak voor zo’n kabinet is groot onder de achterban van VVD (84%), CDA (86%) en ChristenUnie (90%). De kiezers van D66 zijn nog steeds kritisch over samenwerking met de ChristenUnie: 47 procent vindt zo’n coalitie acceptabel en 46 procent niet.

Een andere mogelijke coalitie, bestaande uit VVD, CDA, D66 en PvdA, wordt door 56 procent van de deelnemers als acceptabel gezien.

GroenLinks-kiezers achter Klaver

De kiezers van GroenLinks die aan het onderzoek deelnamen kunnen zich wel vinden in de opstelling van Klaver. Zes van de tien (57%) vinden het een goede zaak dat GroenLinks een breekpunt heeft gemaakt van uitbreiding van de vluchtelingendeal. Voor hen is het een principekwestie: over mensenrechten kan niet onderhandeld worden. Een kwart (25%) vindt het een slechte zaak. Zij hadden liever gezien dat GroenLinks invloed op het kabinetsbeleid had uitgeoefend op het gebied van klimaat.

Over het onderzoek 

Aan het onderzoek deden 15.000  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 1300 PvdA-stemmers. Het onderzoek is gehouden op 13 juni 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden. De software is van Vision Critical.

Lees de hele rapportage