Er is een initiatief om op 4 mei ook omgekomen vluchtelingen te herdenken. Een grote meerderheid (74%) vindt dit geen goed plan, blijkt uit een peiling van EenVandaag onder ruim 13.000 mensen. Slechts 18 procent vindt het wel een goed idee als bij deze groep stilgestaan wordt. Driekwart (77%) van de deelnemers wil dat de herdenking van 4 mei vooral draait om de Tweede Wereldoorlog.

Veel ondervraagden vinden ook dat 4 mei een nationale aangelegenheid is. Zoals een ondervraagde het verwoordt: '4 mei heeft niets te maken wat vluchtelingen is overkomen. Wij gedenken de Nederlandse slachtoffers die gevallen zijn voor het vaderland en voor onze huidige vrijheid. Het draait om ons land.' De helft (52%) stelt dat het wel goed is om stil te staan bij omgekomen vluchtelingen, maar vindt 4 mei hier geen geschikte dag voor. Een andere deelnemer stelt: '4 mei is ONZE nationale herdenkingsdag.'

Duitsers herdenken?

In 2013 was er commotie omdat de gemeente Vorden ook stil wilde staan bij Duitse soldaten die in Nederland zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De grootste groep deelnemers (48%) vindt dat we op 4 mei ook deze soldaten mogen herdenken. Iemand zegt: '70 jaar verder, nooit vergeten, wel vergeven. Er zaten Duitse kinderen onder de gesneuvelde soldaten. Die werden ook maar gestuurd.' Vier op de tien (38%) vinden echter dat we niet stil moeten staan bij omgekomen Duitse soldaten op 4 mei. 

Dodenherdenking

Negen op de tien (92%) ondervraagden geven aan dat ze van plan zijn twee minuten stilte te houden op 4 mei. Vrijwel iedereen (91%) vindt ook dat de Dodenherdenking jaarlijks moet blijven. 

Bekijk hier de prestentatie van de uitkomst van het onderzoek:

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 13.679 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 2 mei 2017 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.