Op 6 april is het raadgevend referendum over het associatieverdrag, vorig jaar afgedwongen door actiecomité GeenPeil. In aanloop naar het referendum gaat EenVandaag de leden van het EenVandaag Opiniepanel regelmatig om hun mening vragen over de verschillende aspecten van het referendum, het verdrag en het debat eromheen. We doen dat in samenwerking met prof. dr. Joop van Holsteyn van de Universiteit Leiden, tevens adviseur van het EenVandaag Opiniepanel.   

Eind december vond onze nulmeting plaats. Van de kiezers die al weten wat ze dan willen stemmen, zegt vooralsnog bijna driekwart van plan te zijn om tegen ratificatie van het associatieverdrag met Oekraine te stemmen. Een kwart zou voor stemmen. Maar nog niet iedereen weet wat te stemmen op 6 april: 12 procent van de mensen die zeker gaat stemmen heeft nog geen keuze gemaakt.

Daarnaast zou de opkomst voor het referendum volgens onderzoek van EenVandaag (ruim) boven de in de referendumwet genoemde opkomstdrempel van 30 procent uitkomen. Van de ruim 27.000 ondervraagden zegt 53 procent namelijk “zeker” te gaan stemmen en nog eens 17 procent dat “waarschijnlijk” te gaan doen. Ook als we in ogenschouw nemen dat de deelnemers van het Opiniepanel een verhoogde politieke en maatschappelijke belangstelling hebben (en dus eerder neigen tot stemmen dan mensen die geen lid zijn van het panel) is het aannemelijk dat de grens van 30 procent gehaald wordt. 

Aan dit onderzoek deden 27.151 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 tot en met 28 december 2015. Na weging is het onderzoek representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. 

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.