Steeds meer vrouwen krijgen een baby op oudere leeftijd. De leden van het EenVandaag Opiniepanel zetten hun vraagtekens bij deze ontwikkeling, zo blijkt uit onderzoek onder 19.000 mensen. Meer dan driekwart (78%) lijkt het over het algemeen niet zo goed voor het kind als het een moeder van 50 jaar of ouder heeft als het geboren wordt. Tweederde van de ondervraagden (67%) vindt dat dit ook voor 50-plus vaders geldt.

Pensioen met een puber

In Nederland ligt de grens voor IVF sinds 2016 op 50 jaar. In het buitenland kunnen Nederlandse vrouwen ook boven de 50 behandeld worden. Veel deelnemers denken dat het niet leuk is voor een kind als er een moeder op het schoolplein staat die er uitziet als zijn oma. Bovendien vragen ze zich af of oudere ouders nog wel de energie hebben om 20 jaar lang een kind op te voeden. "Een eicel bevruchten is nog maar het begin, maar je bent dan wel met pensioen als je kind een puber is. Ik zou dat op die leeftijd niet meer aankunnen’, aldus een deelnemer. Niet iedereen vindt het slecht voor een kind om een oudere moeder te hebben (13%). Volgens hen verschilt het per persoon of je dit aankunt. 

Kijk & Lees ook:

Niet uitstellen 

Volgens acht van de tien (80%) ondervraagden heeft het de voorkeur om een kind te krijgen in de leeftijd dat vrouwen biologisch gezien vruchtbaar zijn. Dan is het lichaam er het meest geschikt voor en zijn er minder gezondheidsrisico’s voor moeder en kind. Er is wel begrip voor ouders die zelf moeilijk zwanger kunnen worden. Maar als je zelf gezond bent moet je kinderen krijgen niet uitstellen, want IVF is wel duur, zo zeggen veel mensen. 

Recht om te weten wie ouders zijn 

Naarmate de moeder ouder wordt neemt de kwaliteit van haar eigen eicellen af. Een donoreicel kan dan een oplossing zijn. In Nederland is anonieme eicel- of zaadcel donatie verboden. In andere landen, zoals Spanje, Cyprus en Oekraïne kunnen wensouders wel een kind krijgen van een anonieme donor. Driekwart van de ondervraagden (78%) vindt dat het belang van het kind het zwaarst weegt en dat het kind altijd het recht moet hebben om te weten wie zijn vader of moeder is. Slechts 8 procent vindt dat dit niet nodig is. 

Doe mee met het grote zwangerschapsonderzoek

Probeer je zelf zwanger te worden, ben je zwanger of heb je net een baby? Dan kun je meedoen met het grote landelijke zwangerschapsonderzoek van EenVandaag en Hoe Bevalt Nederland

Over het onderzoek 

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Aan het onderzoek deden 19.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 10 tot en met  20 april 2018. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.