Veel mensen blijken sceptisch over de toekomst van Europa. Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder 20.000 deelnemers blijkt dat slechts een derde (37%) optimistisch is over de toekomst van de EU; maar liefst 62 procent ziet het echter minder rooskleurig in.

Door de crisis in Griekenland, zo geven veel deelnemers aan, wordt nu beter zichtbaar hoe de besluitvorming van de EU in de praktijk verloopt. ‘Te veel landen, die te verschillend zijn, komen na weken van vergaderen tot halfbakken compromissen,’ zo geeft een deelnemer aan.

Veel deelnemers stellen dan ook dat het tijd is voor verandering. ‘Zolang Europa geen keuze kan maken tussen onafhankelijkheid van haar lidstaten en centraal beleid, denk ik dat je problemen als Griekenland tegen blijft komen,’ aldus een respondent.  

Binnen vijf jaar alsnog ‘Grexit’

De helft van de deelnemers denkt dat Griekenland niet gered zal zijn met een nieuw steunpakket: 52 procent verwacht binnen 5 jaar alsnog een ‘Grexit’. Een minderheid van 37 procent verwacht dat Griekenland over vijf jaar nog wel deel uitmaakt van de eurozone. Zeven op de tien (70%) respondenten verwachten zelfs dat er naast Griekenland de komende vijf jaar nog meer Europese landen om financiële steun gaan vragen. 

Toekomstbeeld: geen Europese regering

Er is een vrij duidelijk beeld van welke kant het op zou moeten: driekwart (76%) van de deelnemers ziet niets in de oprichting van één centrale Europese regering en een meerderheid (56%) wil dat de lidstaten minder bevoegdheden afstaan aan de EU dan nu het geval is. Twee derde (64%) ziet daarnaast het liefst dat er voorlopig geen nieuwe landen meer toetreden. ‘Er moet worden samengewerkt, niet samengevoegd’, is één van de vele reacties.

Er is wel eens gesuggereerd de eurozone op te delen in een noordelijke helft met een sterkere munt (‘neuro’) en een zuidelijke zone met een zwakkere munt (‘zeuro’). Hierover zijn de meningen iets minder eensgezind, maar de grootste groep (46%) vindt dit geen goed idee. ‘Alles één of geen eurozone,’ is één veelgehoord antwoord. 37 Procent zou een opsplitsing in de toekomst wel zien zitten.  

Vertrouwen in de euro

In tegenstelling tot het pessimisme over Europa blijft het vertrouwen in de euro wel hoog met 46 procent. Dit is het hoogst gemeten percentage van de afgelopen jaren: in augustus 2013 was dat bijvoorbeeld nog 34 procent. Ook in de afgelopen twee weken met alle perikelen rond Griekenland is het vertrouwen in de munt vrijwel gelijk gebleven. Driekwart van de deelnemers (72%) gaat er ook vanuit dat we de euro nog hebben over vijf jaar.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 20.057 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 18 juli 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.