Een ruime meerderheid (85%) van het EenVandaag Opiniepanel vindt het terecht dat Ivo Opstelten en Fred Teeven zijn opgestapt als minister en staatssecretaris van Justitie. Dat blijkt uit vandaag gehouden onderzoek onder 13.430 mensen. 

De deelnemers vinden niet dat alleen Opstelten en Teeven blaam treft; tweederde (68%) vindt dat Rutte te weinig de regie genomen heeft in de affaire rond de Teevendeal.

Premier Rutte voert vanmiddag het geplande debat met de Tweede Kamer. Zes op de tien (58%) ondervraagden vinden dat de vertrokken bewindslieden dat debat zelf hadden moeten voeren en pas daarna hadden moeten aftreden.

Van daadkracht naar warrig

Het vertrouwen in Opstelten als minister daalde de afgelopen jaren. Achteraf bezien vindt een derde (37%) dat Opstelten het de afgelopen jaren goed heeft gedaan als minister. Teeven scoort iets hoger, 46 procent vindt dat hij het goed deed als staatssecretaris.

Bij het aantreden van het kabinet Rutte II in 2012 was Ivo Opstelten de meest populaire minister. Hij genoot toen 59 procent vertrouwen. In september 2014 had nog een kwart (26%) vertrouwen in de toenmalige minister; Opstelten zakte in twee jaar naar de negende plek.

Mensen typeren hem als een daadkrachtig en ervaren politicus, maar ook als warrig en traag: “Hij was vroeger een heel goede bestuurder, maar de laatste tijd had hij geen overzicht meer en kwam herhaaldelijk slecht geïnformeerd naar de Kamer”, aldus een deelnemer.

Geen invloed op stemgedrag

In de laatste Stemming voor de Eerste Kamer {hyperlink} blijft de VVD stabiel op 11 zetels ten opzichte van drie weken geleden. Die peiling is uitgevoerd vlak voor het opstappen van de bewindslieden bekend werd. Vooralsnog lijkt de affaire rond de Teevendeal geen invloed te hebben op het stemgedrag. Van de honderden deelnemers die eerder voornemens waren op 18 maart op de VVD te stemmen is bijna niemand van mening veranderd vanwege deze kwestie.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 13.430  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 10 maart 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.