Een meerderheid (53 procent) is tegen de kilometerheffing. Dit blijkt uit onderzoek onder 23.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel.

De belangrijkste reden hiervoor is dat het nieuwe systeem volgens de deelnemers geen oplossing is voor de files in Nederland. Ook verwachten zij dat de invoering te veel geld gaat kosten, en dat zij worden aangetast in hun privacy.

38 procent van de deelnemers vindt invoering van de kilometerheffing een goede zaak. Zij vinden het systeem eerlijker, en vinden het terecht dat spitsrijders meer betalen dan mensen die de spits mijden.

Een op de tien (12 procent) geeft aan de auto vaker te laten staan wanneer het systeem wordt ingevoerd. 64 procent zegt de auto gewoon te blijven gebruiken.

Over het onderzoek

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006.

Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.