Het volgende kabinet moet doorgaan met investeren in 40 probleemwijken, ook wel ‘Vogelaarwijken’ genoemd. Dit zegt een kleine meerderheid (51 procent) van de deelnemers aan een onderzoek van EenVandaag over integratie. Eenderde (35 procent) vindt dat er geen geld meer aan deze wijken gegeven moet worden.

Immigratiestop kansarmen

In het onderzoek werden verschillende voorstellen op het gebied van integratie en allochtonen voorgelegd. De VVD pleit voor een immigratiestop voor kansarme en laagopgeleide immigranten. 61 procent van de deelnemers is hier voorstander van. Dat zijn niet alleen rechtse kiezers van PVV en VVD, maar ook onder linkse kiezers vindt dit voorstel weerklank. Bijna de helft van de mensen die zeggen PvdA, D66 en SP te gaan stemmen zijn voor zo’n stop.

Islamitische scholen sluiten?

Moeten islamitische scholen sluiten? Hierover zijn de deelnemers verdeeld. 49 procent vindt van wel, 43 procent ziet hier niets in. Stemmers op de rechtse partijen zijn in meerderheid voor sluiting, kiezers op links willen de islamitische scholen gewoon openhouden. Uitzondering zijn het CDA en de SP: de meeste CDA-kiezers (54 procent) zijn tegen sluiting, de meeste SP-kiezers zijn er juist voor.

Geen hoofddoek voor ambtenaren

Mogen mensen in dienst van de overheid een hoofddoek dragen of niet? Een meerderheid van 56 procent vindt dat dat niet kan in Nederland. Vier van de tien deelnemers (39 procent) vinden dat moslima’s wel met een hoofddoek naar hun werk mogen.

Over het onderzoek:

Aan het onderzoek deden 75.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het is uitgevoerd tussen 27 mei en 3 juni 2010. .

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.