Veel mensen maken zich zorgen over de wending die het vluchtelingendebat neemt in ons land. Bijna driekwart (72%) van de deelnemers aan een onderzoek van EenVandaag vindt dat de demonstraties zoals in Heesch en Geldermalsen te ver gaan. 

De helft (57%) zegt zich vooral te schamen voor het gedrag van de demonstranten, een derde (35%) zegt dat ze er wel begrip voor heeft. Aan het onderzoek deden 34.000 mensen mee.

Deze en vorige maand vonden in Heesch en Geldermalsen felle demonstraties plaats tegen de komst van een vluchtelingenopvang. Boze demonstranten bestookten de politie en het gemeentehuis met zwaar vuurwerk en verstoorden besloten raadsvergaderingen. In Brabant werd voor een raadsvergadering een dood varken in een boom gehangen. Deelnemers die begrip hebben voor het gedrag van de demonstranten, wijzen er vooral op dat demonstraties nodig zijn omdat er zonder harde acties niet geluisterd wordt. 'Misschien is een heel botte manier wel dé manier waarop gemeentes en overheid eindelijk eens naar de burgers luisteren,' zegt een deelnemer. 

Deelnemers die de demonstraties afkeuren geven aan dat ze een bedreiging zijn van onze normen en waarden en de manier waarop we met elkaar omgaan. 'Ze demonstreren tegen de komst van mensen met in hun ogen barbaarse omgangsvormen. Maar barbaarser dan het gedrag van deze demonstranten is soms moeilijk voor te stellen,' aldus een ondervraagde.

'Vluchtelingen verdelen ons land'

Ten opzichte van vorige maand verwachten meer mensen dat de komst van vluchtelingen een negatieve invloed zal hebben op onze samenleving. Dit komt voor een deel door ongeregeldheden als in Keulen. Respondenten geven aan hierdoor in te zien dat vluchtelingen andere normen en waarden hebben, waardoor ze bang zijn dat integratie moeilijk wordt. Maar voor een deel verwachten deelnemers ook negatieve gevolgen juist door de harde opstelling van sommige Nederlanders tegen vluchtelingen en de felle demonstraties die plaatsvinden. 'Niet de vluchtelingen zelf, maar de algemene verharding van iedereen in de discussie over 'voor' en 'tegen' vind ik een negatieve ontwikkeling,' aldus een deelnemer.

De toon van het debat zorgt volgens ondervraagden voor spanningen in de samenleving. 'De vluchtelingen zelf zullen niet zo negatieve invloed hebben. Maar het roept ook geweld op in de samenleving. Dit geweld zal een grotere invloed hebben dan 100.000 vluchtelingen,' zegt een ondervraagde. Maar liefst 85 procent van de respondenten geeft aan dat ze verwachten dat het toelaten van vluchtelingen de mensen in Nederland het komende jaar verder zal verdelen, in plaats van dat het de mensen dichter bij elkaar brengt.

Vanavond in EenVandaag presenteert Gijs Rademaker de uitslagen van dit onderzoek.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 34.805 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 26 januari 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Download