Het compromis over medisch-ethische kwesties dat vandaag uitlekte uit de kabinetsformatie doet pijn bij de kiezers van D66 en de ChristenUnie. Toch zijn ze bereid om dit te accepteren als dit de vorming van een nieuw kabinet  mogelijk maakt.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 15.000 mensen. Het Algemeen Dagblad meldde vandaag dat er een voorlopig akkoord zou zijn. 

Bittere pil voor D66-kiezers

Dat er geen hulp bij zelfdoding komt bij voltooid leven ligt gevoelig bij de D66-kiezers. De helft (49%) vindt dit niet acceptabel. Voor hen was verruiming van de euthanasiewetgeving juist een belangrijke reden om op D66 te stemmen. De andere helft vindt het wel acceptabel. (44%). Zij menen dat de vorming van een kabinet nu belangrijker is en hopen dat de tijd over vier jaar wel rijp is om de wetgeving te verruimen. De achterban van de ChristenUnie is blij dat dit hete hangijzer doorgeschoven wordt, 92 procent vindt dit acceptabel.

Embryo-onderzoek gevoelig bij CU-stemmers

Veel ChristenUnie-stemmers hebben juist moeite met de verruiming van de mogelijkheden van onderzoek naar embryo’s, zoals stamcelonderzoek en embryoselectie om het risico op ernstige ziektes te verkleinen. Ruim een derde (36%) vindt dit niet kunnen. Vier van de tien (44%) vinden het wel acceptabel om een kabinet met hun  eigen partij mogelijk te maken.

Eerlijk delen?

D66-stemmers zijn wel blij met de mogelijkheden voor extra embryo-onderzoek (89%).

Wel hebben zij het gevoel dat de ChristenUnie meer uit de onderhandelingen heeft gesleept omdat ze voltooid leven zwaarder vinden wegen. Bij de ChristenUnie heeft de grootste groep van de achterban juist het gevoel dat er eerlijk uitgeruild is.

Meerderheid wil in dit kabinet

Ondanks de concessies die beide partijen moeten doen staat de meerderheid van de kiezers van beide partijen wel in meerderheid achter de vorming van een nieuw kabinet. Van de ChristenUnie-kiezers vindt 76 procent het belangrijker dat dit kabinet er komt dan hier nu een breekpunt van te maken. Onder de D66-stemmers is dat 65 procent.

Lees ons hele onderzoek Formatie: medisch-etische kwesties

Over het onderzoek 

Aan het onderzoek deden 15.000  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 1500 D66-stemmers en 500 CU-stemmers.

Het onderzoek is gehouden op 15 augustus 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical.