De deelnemers is gevraagd of oorlogsvluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië en Eritrea altijd, meestal, meestal niet, of nooit mogen worden toegelaten. De stijging is vooral te zien in de groep die vindt dat mensen uit oorlogsgebieden ‘altijd' welkom zijn in Nederland. Eerder vond 14 procent dat vluchtelingen altijd moeten worden toegelaten, nu is dat 19 procent.

Dat sommige mensen positiever zijn gaan denken over vluchtelingen komt vooral door beeldvorming in de media. De foto van het aangespoelde jongetje Aylan wordt door verschillende mensen als reden genoemd, maar de meeste deelnemers noemen de aanhoudende stroom van mediaberichtgeving over vluchtelingen in het algemeen. Voor veel mensen maakt dat de ellende zichtbaar maakten, en geeft het vluchtelingen een gezicht.

Negatieve invloed op samenleving

Mensen zijn dus iets positiever, maar er zijn ook zorgen. Bijna driekwart (72%) van de deelnemers denkt dat de komst van vluchtelingen naar Nederland invloed zal hebben op de Nederlandse samenleving. Een meerderheid (58%) denkt dat die invloed vooral negatief zal zijn. Ze maken zich er zorgen over dat er duizenden mensen ons land binnenkomen met een andere cultuur en religie, sommigen met oorlogstrauma's. Mensen denken ook dat er radicale moslims bij kunnen zitten, of vrezen voor terroristen. En velen maken zich zorgen over de druk op de zorg in ons land, noemen dat de werkloosheid hier nu al hoog is, en dat er niet genoeg huurwoningen zijn.

Wel toelaten, niet in huis

In vergelijking met andere landen in Europa staan Nederlandse deelnemers relatief positief ten aanzien van het aantal vluchtelingen dat moet worden opgenomen. 44 Procent van de deelnemers vindt dat Nederland in principe meer vluchtelingen moet opnemen dan tot nu toe gebeurt. In Duitsland vindt 33 procent dat meer vluchtelingen welkom zijn. In Groot-Brittannië is dat 42 procent. Als het echter gaat om de vraag of mensen zélf bereid zijn iemand in huis op te nemen blijft Nederland achter. In Groot-Britannie is 11 procent daartoe bereid, in Duitsland zelfs 21 procent. In Nederland zegt 7 procent zelf een vluchteling in huis op te nemen. 84 Procent zou dat zeker niet doen.

over dit onderzoek
clock 09-09-2015 02:00

Aan het onderzoek deden 18.384 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 8 en 9 september 2015. Van 2 t/m 6 juni vond een onderzoek onder 19.368 mensen plaats. In Duitsland en Groot-Brittannië is in september onderzoek gedaan door YouGov.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

Download