Het Britse parlement stemt over de omstreden brexit-deal van premier Theresa May: de zoveelste episode in de brexit-thriller. Hoe zit dat bij ons? Willen 'wij' wel in de EU blijven? Vijf vragen over het EU-draagvlak in Nederland.

De hamvraag: moet Nederland in de EU blijven?

Ja, zegt een meerderheid van het EenVandaag Opiniepanel in het laatste onderzoek over de Europese Unie. Zes op de tien (61 procent) ondervraagden zijn voorstander van het Nederlandse lidmaatschap. Een derde (33 procent) vindt dat 'we' beter kunnen vertrekken.

Is het EU-debat net zo gepolariseerd als in Groot-Brittannië?

De brexit is onder Britten dé splijtzwam in de samenleving. Jong staat lijnrecht tegenover oud, bleek al gauw na het brexit-referendum.

In Nederland blijkt er een kloof, maar die is te klein om te spreken van een 'clash'. Het contrast zit vooral tussen mensen jonger en ouder dan 35 jaar. Waar een krappe meerderheid van de 35-plussers EU-lid wil blijven, is het enthousiasme onder jonge mensen (tot 35 jaar) een stuk groter. Van hen willen ruim zeven op de tien (72 procent) blijven.

Moet de EU meer bevoegdheden krijgen dan nu?

Als het aan het Opiniepanel ligt, blijven we dus in de EU. Maar wat betekent dat? In ieder geval niet dat de EU meer taken moet overnemen, blijkt uit het onderzoek. Maar 14 procent wil dat er meer taken naar de EU gaan. De meesten (57 procent) zijn zelfs voor minder bevoegdheden.

In hoeverre voelt men zich Europeaan?

De meeste mensen (73 procent) voelt zich in enige vorm Europeaan, al is het maar een beetje. Een kwart (27 procent) identificeert zich helemaal niet als Europeaan.

Er is dus wel enige verwantschap met de EU. Het Nederlanderschap blijkt echter nog altijd dierbaarder: slechts 8 procent van de ondervraagden voelt zich meer Europeaan dan Nederlander. 88 procent voelt zich vooral Nederlander.

Is de EU niet belangrijker dan ooit nu er zoveel gebeurt in het buitenland?

Ruim vier op de tien (42 procent) vinden de Europese Unie belangrijker geworden in de laatste vijf jaar. De EU is volgens deze groep een tegenwicht tegen andere grootmachten in de wereld: "Als Trump ons in de steek laat en de democratieën om ons heen verzwakken, is het belangrijker dat wij samenwerken", zegt een panellid daarover. Om dat te kunnen bieden, is echter eenheid nodig, vinden ook veel ondervraagden. Die eenheid is nu nog te ver te zoeken, zeggen zij.

Een kwart (27 procent) vindt de EU even belangrijk als vijf jaar geleden en voor ruim twee op de tien (22 procent) is de EU juist onbelangrijker geworden.

info

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 28.554 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 26 juni 2018. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.