De plannen van Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks)  om de klimaatdoelstellingen voor Nederland verder aan te scherpen kunnen rekenen op brede steun. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 18.000 mensen aan de vooravond van de klimaattop in Parijs. 

Zij stellen dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam moet zijn. Zes van de tien ondervraagden (61%) zijn het hier mee eens.

Onder de achterban van GroenLinks (95%) en de PvdA (76%) is de steun het hoogst . Ook de ondervraagde kiezers van SP (71%), D66 (69%), 50PLUS (59%) en CDA (55%) zijn in meerderheid voor. De achterban van VVD en PVV is verdeeld. Samsom en Klaver vinden ook dat Nederland in 2050 95 procent minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Ook hier is een meerderheid (58%) positief over.

Meer windmolens

Nederland heeft nu in verhouding met andere Europese landen een relatief laag aandeel duurzame energie, 5,6 procent in 2014. Er wordt gestreefd naar 14 procent in 2020.

De extra duurzame energie zou dan in ieder geval van windmolens moeten komen. Tweederde (69%) ziet het aantal windmolens in Nederland graag uitgebreid, bij voorkeur op zee. De helft (50%) zegt er geen bezwaar tegen te hebben als er windmolens bij hen in de buurt komen, 44 procent heeft hier wel bezwaar tegen. Driekwart van de ondervraagden (78%) zou graag zien dat de landelijke subsidie op zonnepanelen terug komt.

Klimaattop

Vanaf maandag vindt in Parijs een wereldwijde klimaattop plaats. Doel is om tot een nieuw klimaatakkoord te komen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Driekwart van de ondervraagden (73%) vindt het belangrijk dat er een nieuw akkoord wordt gesloten. Wel betwijfelt de helft (56%) of dat ook echt gaat lukken.

Zie ook: Helft wil klimaatbewuster leven

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 18.000  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 24 tot en met 28 november 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical.

Download