De mensen achter de Facebookpagina ‘Uitzwaaidag Sylvana Simons’ hoeven niet strafrechtelijk vervolgd te worden. Dit vindt een ruime meerderheid (70%) van de deelnemers aan een onderzoek van EenVandaag over racisme. 

Tweederde (64%) vindt het een goede zaak dat er een maatschappelijke discussie gevoerd wordt over racisme in Nederland. Volgens hen is het goed dat beide partijen de onderhuidse spanningen die er al veel langer zijn nu op tafel leggen.  Aan het onderzoek deden 25.000 mensen mee.

Veel ondervraagden (73%)  zeggen wel begrip te hebben voor het gevoel dat de makers van de Facebookpagina hebben, al zijn ze het meestal niet eens met de manier waarop dit geuit is.  Op de pagina werd voorgesteld om Sylvana met de Zwarte Pieten mee naar Spanje te sturen. Het Openbaar Ministerie bekijkt nu of er sprake is van racisme, discriminatie of bedreiging tegen Simons. 

Bent u racistisch?

In het onderzoek werd de vraag voorgelegd of mensen zelf wel eens iets doen wat racistisch kan overkomen. Veel deelnemers vinden dit een moeilijke vraag.  Ze vragen zich af wat dan racistisch gedrag is. Waar ligt de grens tussen een grapje en echt iemand kwetsen?  Vier van de tien ondervraagden denkt dat ze dat dit onbewust wel eens doen, terwijl ze het misschien niet zo bedoelen. De  grootste groep (49%) denkt dat ze dit niet doen.

Minderheden

Tegelijk heeft tweederde (65%) van de deelnemers aan het onderzoek de indruk dat mensen met een donkere of licht gekleurde huid wel wat overgevoelig kunnen reageren wanneer het aankomt op racisme en discriminatie. Andere minderheden, zoals dikke of gehandicapte mensen, krijgen ook opmerkingen te horen maar zeggen zelf dat ze die makkelijker van zich laten afglijden.  

Aan het onderzoek deden ook 400 mensen mee van wie  de familie oorspronkelijk uit een ander land komt. Het gaat om een niet-representatieve groep die bestaat uit mensen met Surinaamse, Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse, Afghaanse, Indische of Chinese wortels. Eén op de vijf ondervraagden uit deze groep zegt wekelijks het gevoel te hebben dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun afkomst.

Het gaat dan bijvoorbeeld om grapjes over hun huidskleur of het gevoel dat ze uitgesloten worden, bijvoorbeeld omdat er niemand naast ze komt zitten in de bus of omdat ze afgewezen worden bij sollicitaties. Tegelijk ervaart het grootste deel van deze  groep weinig discriminatie. Volgens hen heeft het ook te maken met hoe je er zelf mee omgaat. 

Toekomst

Een meerderheid van alle deelnemers aan het onderzoek (57%) verwacht dat de uitingen van racisme in Nederland de komende jaren zullen toenemen. Hiermee bedoelen ze vooral dat er vaker dingen als racistisch benoemd gaan worden dan toe nu toe het geval was. Dit komt volgens hen door de groei van de PVV, de instroom van vluchtelingen en omdat het debat nu meer open is.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 25.000  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 27 tot en met 30 mei 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical. 

Download