Er is weinig draagvlak voor het principeakkoord tussen de Europese Unie en Turkije over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 22.000 leden van het Opiniepanel. 

Zeven op de tien (69%) deelnemers zien het liefst dat Nederland niet instemt met het akkoord. Zij hebben vooral moeite met de concessies die aan Turkije zijn gedaan. Vandaag en morgen praten de EU-lidstaten en Turkije over een definitieve deal.

Het akkoord behelst een ‘uitruil’ van vluchtelingen tussen de EU en Turkije. Daarnaast zijn er afspraken over extra noodhulp voor vluchtelingen in Turkije, de afschaffing van de visumplicht voor Turken en versnelde onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU.

VVD-kiezers tegen

Premier Rutte speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het principeakkoord. Toch is een meerderheid (55%) van de VVD-kiezers negatief. Ze zijn sceptisch over een verdere toenadering van Turkije tot Europa en vrezen dat Turkije misbruik maakt van de situatie. De achterban van coalitiepartner PvdA is verdeeld: 40 procent is voor, 28 procent vindt dat Nederland niet moet tekenen. Een derde (32%) van hen weet het niet.

Van de oppositiepartijen zijn D66-kiezers het meest positief. De helft (51%) van hen vindt dat Nederland moet instemmen. Bij alle andere oppositiepartijen vindt de grootste groep het principeakkoord juist een slecht plan. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend. Sommigen vinden dat Nederland sowieso geen vluchtelingen meer moet opnemen. Anderen wijzen op de mensenrechtensituatie in Turkije, of stellen dat de Turkse overheid onbetrouwbaar is.

Voorwaarden akkoord

Om tot het akkoord te komen zijn verschillend toezeggingen aan Turkije gedaan. Over de vraag of de EU de noodhulp voor vluchtelingen in Turkije moet verdubbelen zijn mensen verdeeld; 44 procent is daarvoor, 48 procent is tegen. Het zijn vooral de voorwaarden die betrekking hebben op een toenadering van Turkije tot de EU die voor veel mensen onacceptabel zijn. Zo zijn acht op de tien (82%) deelnemers tegen versnelde onderhandelingen over Turks EU-lidmaatschap, en zeven op de tien (72%) zijn tegen een eerdere afschaffing van de visumplicht voor Turken die naar Europa willen reizen.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 22.043 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 16 en 17 maart 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical. 

Uitzending

In de uitzending vanavond presenteer Mariëlle Koekenbier de resultaten. In Radio EenVandaag EVP-delegatieleider Esther de Lange (CDA).

Kijk hieronder reportages terug over de vluchtelingenproblematiek:

Download