Leraren in het voortgezet onderwijs willen graag een maximum aantal leerlingen per klas. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 552 leraren uit het EenVandaag Opiniepanel en een online focusgroep.

86 procent van de ondervraagde leraren pleit voor een wettelijk maximum. Dat zou dan moeten liggen op 24 á 25 leerlingen per klas. 

Van de ondervraagde leraren zegt 81 procent dat ze zelf één of meerdere klassen hebben die ze als te groot beschouwen. Klassen van 27 of 28 leerlingen zijn geen uitzondering en en de helft geeft regelmatig les aan klassen met 29 leerlingen of meer.

Volgens 52% procent is het aantal leerlingen per klas op hun school dit jaar hoger dan vorig schooljaar.

Prestaties minder

Het zit de leraren het meest dwars dat ze in grote klassen onvoldoende aandacht kunnen geven aan de uitschieters. Zowel de excellente leerlingen als de leerlingen met leerproblemen krijgen minder individuele aandacht en presteren daardoor minder.

De leraren ervaren een hoge werkdruk en signaleren dat de leerlingen zich slecht kunnen concentreren. Ook het klimaat in de klas wordt als onprettig ervaren: de lokalen zijn vol en warm en er ontstaan vaak ordeproblemen omdat de leerlingen onrustiger zijn.

Alternatieven

Aan de leraren werd ook de vraag voorgelegd of zij alternatieven voor de problemen met grote klassen kunnen bedenken. Voorwaarde hierbij moest zijn dat de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd blijft en dat het budget voor de scholen hetzelfde zou blijven als nu. De docenten roepen vooral op tot een betere invulling van het beschikbare geld. Er zou nu te veel geld besteed worden aan managers en bijzaken. Dit geld zien zij liever geïnvesteerd in het dagelijks onderwijs. Een leraar stelt voor om een minimumpercentage van het budget verplicht te investeren in het geven van lessen.

Een andere suggestie is het verminderen van het aantal lesuren van 50 naar 45 minuten, zodat er meer lessen aan kleinere klassen gegeven kunnen worden.

Debat over volle klassen

Moet er een wettelijk maximum komen voor het aantal leerlingen per klas? Daarover debatteren Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Loes Ypma (PvdA) vanmiddag in Radio EenVandaag.

Over het onderzoek

Het onderzoek is een driehoeksmeting bestaande uit een online enquête met zowel open als gesloten vragen, en een asynchrone online focusgroep in de vorm van een forumdiscussie. Middels een online enquête zijn 552 leraren ondervraagd. Dit onderzoek is gehouden van 3 december 2013 tot en met 19 januari 2014.

Middels een asynchrone online focusgroep in de vorm van een forumdiscussie zijn 8 leraren dieper ondervraagd over hun ervaringen met grote klassen en alternatieven hiervoor.

Deze discussie vond plaats van an 6 tot en met 16 december.

De ruwe data is open gecodeerd. Vervolgens is met de gevonden codes nogmaals de data bekeken.

Download

Grote klassen: meer regel dan uitzondering