Een kwart van de bloeddonoren (26%) overweegt serieus om het bloed geven te staken uit protest tegen de hoge salarissen van de bestuurders van de bloedbank. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag waaraan 2500 bloeddonoren meededen. Ook geven veel mensen aan dat ze om deze reden al met doneren gestopt zijn.

De Landelijke Vereniging van Bloed- en Plasmadonoren (LVB) overweegt bloeddonoren te adviseren om tijdelijk geen bloed te geven aan de landelijke bloedbank Sanquin. Aanleiding is het salaris van leden van de raad van bestuur van de bloedbank, die meer verdienen dan de Balkenende-norm van 190.000 euro. Zo verdient de bestuursvoorzitter 258.000 euro. Volgens Sanquin hoeven zij salarissen die al vastgelegd waren voordat de Balkenende-norm werd ingevoerd niet te veranderen.

De irritatie over de salarissen is groot: 94 procent van de bloeddonoren vindt dat de salarissen van alle bestuurders van de bloedbank niet hoger mogen zijn dan de Balkenende-norm. Ook vindt 79 procent het een schande dat de bestuurders zoveel verdienen terwijl de donoren geen financiële vergoeding krijgen.

‘Als donor doneer je voor je medemens, niet aan zo’n zakkenvuller. Met bloedend hart opgezegd, ben er echt ziek van’, aldus een reactie van een ondervraagde.

55 Procent van de ondervraagde bloeddonoren staat niet achter de protestactie. Zij zeggen gewoon bloed te blijven geven omdat zij vinden dat patiënten niet de dupe mogen worden.

Vanavond lichten de secretaris van het LVB bestuur en een vertegenwoordiger van Sanquin hun standpunt toe in EenVandaag.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 2500 bloeddonoren uit het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 25 en 26 augustus 2011.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.

Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Download