Het kabinet Rutte II krijgt een kleine onvoldoende: vier op de tien (38%) vinden dat het kabinet zijn werk goed heeft gedaan, maar 60 procent vindt van niet. Dat blijkt uit een onderzoek onder 35.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Als gemiddeld eindcijfer krijgt de regeringsploeg van Rutte dan ook een 5,0.

Bij de start van Rutte II kon de ministersploeg nog rekenen op 42 procent vertrouwen. Na vier jaar regeren is dat nu 27 procent. Het dieptepunt was Prinsjesdag 2013, toen het vertrouwen na miljardenbezuinigingen op slechts 14 procent lag. 

Economie goed aangepakt

De ministersploeg zal de geschiedenisboeken ingaan als het kabinet dat Nederland uit de economische crisis heeft gehaald. Van alle thema's die deelnemers voorgelegd kregen, vinden mensen dat de economie (37%) het beste is aangepakt. Veel deelnemers vinden het moeilijk nog een succes van het kabinet te benoemen en daarom eindigt 'weet niet' (27%) op nummer 2. Als derde terrein dat het kabinet goed aangepakt heeft, staat 'werkloosheid' (23%). 

Dijsselbloem beste minister

Minder moeite hebben mensen met het benoemen van de terreinen die het kabinet het slechtst heeft aangepakt: duidelijk op nummer 1 eindigt de gezondheidszorg (42%). Veel ondervraagden noemen hierbij de decentralisatie van de zorg en de verhoging van het verplichte eigen risico. De aanpak van de vluchtelingenstroom eindigt op nummer 2 (35%) en het Oekraïne referendum op nummer 3. 

Van alle ministers heeft Dijsselbloem het volgens zeven op de tien (69%) het allerbeste gedaan. Hennis-Plasschaert (56% goed gedaan) en Koenders (51% goed gedaan) maken de top-3 compleet. Premier Rutte eindigt van alle ministers op plek zes (38%), Plasterk en Blok eindigen onderaan. 

'Respect' rode draad in verkiezingscampagne

Waar in 2012 nog de bevoegdheden voor EU, steun aan Griekenland en de economische crisis speerpunten van de verkiezingscampagne waren, is nu het thema 'zorg' volgens zes op de tien (60%) het belangrijkste thema. Verder worden veelgenoemd 'normen en waarden' (30%), 'vluchtelingen' (30%) en 'armoede' (27%). 

Opvallend is dat veel mensen in hun uitleg het woord 'respect' gebruiken: respect voor ouderen, respect voor andersdenkenden, respect voor de Nederlandse normen en waarden. 

Vanavond in EenVandaag presenteert Gijs Rademaker de uitslagen van dit onderzoek.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 34.941 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 2 tot en met 9 februari 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Download