Op de dag dat premier Rutte waarschijnlijk een knoop doorhakt over het wel of niet ratificeren van het associatieverdrag met Oekraïne, geeft de helft (55%) van de deelnemers in een peiling van EenVandaag aan dat ze willen dat er in Nederland bindende referenda komen.

Ondervraagden willen dit vooral om te voorkomen dat de regering hun stem naast zich neer kan leggen. 

40% wil bindende referenda

Vier op de tien (40%) deelnemers willen dat er zowel bindende als raadgevende referenda afgedwongen kunnen worden door burgers,15 procent wil alleen nog bindende referenda.

Eén op de vijf deelnemers (21%) wil dat de mogelijkheid tot het afdwingen van referenda door burgers helemaal verdwijnt.

Strengere voorwaarden 

Mochten er bindende referenda mogelijk worden, dan vinden de meeste deelnemers wel dat er strengere criteria (bijvoorbeeld meer dan 300.000 handtekeningen) moeten komen om een referendum te kunnen afdwingen. Ook zou de helft graag zien dat er een opkomstdrempel komt van 50% of meer.

Niet alleen referenda over nieuwe wetten

De grootste groep (47%) vindt dat een bindend referendum over alle onderwerpen zou moeten kunnen gaan die de burger belangrijk vindt. Op dit moment kunnen alleen raadgevende referenda afgedwongen worden over een recent aangenomen wet of verdrag. EenVandaag legde in het onderzoek een rijtje onderwerpen voor die het afgelopen jaar in de politieke en maatschappelijke belangstelling stonden.

Niet de Nexit wordt genoemd als meest geschikte onderwerp voor een bindend referendum, maar twee ethische zorgonderwerpen: de aangepaste donorwet en de keuze voor een vrijwillig levenseinde. Hierna worden het eigen risico in de zorg, de toelating van vluchtelingen en het lidmaatschap van de EU het meest genoemd.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 8.466 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 15 december 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden. De software van de onderzoeken is van Vision Critical.