De politie moet mensen die aangifte doen van ernstige misdrijven binnen twee weken laten weten hoe hun aangifte ervoor staat. De praktijk is anders, blijkt uit onderzoek van EenVandaag samen met de Nationale Misdaadmeter. Van de honderden deelnemers die de afgelopen twee jaar aangifte deden van een dergelijk misdrijf, zegt de helft (47%) binnen deze vastgestelde termijn niets gehoord te hebben.

Politieke belofte

In 2012 deed oud-minister Ivo Opstelten de politieke belofte dat mensen die aangifte doen van ‘High Impact Crimes’ als woninginbraak, straatroof of (dreiging met) geweld binnen twee weken moeten laten weten hoe hun zaak ervoor staat. Deze belofte werd niet lang daarna onderschreven door Korpschef Gerard Bouman in EenVandaag.

Live in De Natinale Misdaadmeter reageerde plaatsvervangend korpschef Ruud Bik dinsdagavond op deze cijfers: 'Op het gebied van dienstverlening hebben we nog veel te winnen. Het wordt topprioriteit voor aankomend jaar.'

Terugkoppeling slecht

Uit het onderzoek van EenVandaag en De Nationale Misdaadmeter blijkt verder dat niet alleen de communicatie na ‘High Impact Crimes’ de wensen overlaat. Van alle 5.000 deelnemers die de afgelopen twee jaar aangifte hebben gedaan van lichte of zware vergrijpen, heeft 45 procent nooit iets gehoord, dus zelfs geen ‘standaard’ brief gehad. 

De helft (49%) van de deelnemers die de afgelopen twee jaar aangifte deden, geeft dan ook aan ontevreden te zijn met de manier waarop de politie met hun aangifte is omgegaan. Zeven op de tien deelnemers hebben geen idee of de dader uiteindelijk is gepakt. 

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 20.210 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 29 april tot en met 7 mei 2015. Van de deelnemers hebben er 5.283 de afgelopen twee jaar aangifte gedaan bij de politie van een misdrijf.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.