Premier Rutte zei afgelopen weekend dat 'de kans nul is' dat er na de verkiezingen een kabinet komt met de VVD en de PVV. De helft van alle kiezers (51%) doet dit af als verkiezingsretoriek en gelooft niet dat Rutte zich aan die belofte zal houden, blijkt uit een peiling van EenVandaag onder 15.000 mensen. 

Deelnemers geven aan dat Rutte al veel beloftes niet nagekomen is, waarbij ze onder andere de 1.000 euro aanhalen en zijn opmerking over 'geen geld naar de Grieken'. Daarnaast denken ze dat als de PVV echt de grootste wordt, ook de VVD dan niet om de partij van Wilders heen kan. 

Vrijwel alle partijen hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat ze na de verkiezingen niet willen regeren met de PVV. De meeste kiezers vinden dit acceptabel. Alleen een flink deel van de mensen die nu op het CDA (38%) of de VVD (35%) zouden stemmen vinden het onacceptabel dat hun eigen partij de PVV bij voorbaat uitsluit. Een vierde (24%) van de huidige CDA-kiezers zou een regering met de PVV ook acceptabel vinden. 

Geen steun voor premier Wilders

Wilders als premier van Nederland, als die partij de verkiezingen wint, gaat zes op de tien (60%) van alle kiezers te ver. Een derde (33%) zou hier wel voorstander van zijn.  

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 15.058 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 16 januari.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Download