Veel moeders van jonge kinderen die nu niet werken willen een baan als de kinderopvang gratis wordt. Van de vrouwen met kinderen tot en met 4 jaar geeft 44 procent aan dat zij dan aan de slag willen. Dit is de meest opvallende uitslag van een enquête die door ruim 22.000 deelnemers van het EénVandaag Opiniepanel is ingevuld.

Van de moeders die nu in deeltijd werken, zegt 35 procent dat zij dan meer uren willen gaan maken. Van de ruim 22.000 ondervraagden is een meerderheid (61 procent) tegen gratis kinderopvang en slechts 31 procent is voor. Heel anders ligt dat bij moeders met jonge kinderen, hiervan is 65 procent voor een gratis voorziening.Bijna 1300 respondenten zeggen een eerste kind of meer kinderen te willen als de kinderopvang niets meer kost. Hiervan heeft 30 procent nu al minstens één kind. Het gaat om mensen tussen de 20 en 39 jaar en het geldt zowel voor mannen als vrouwen. In deze groep treffen we de meeste voorstanders aan van gratis opvang, namelijk 89 procent.

Gratis kinderopvang komt in vrijwel elk partijprogramma voor. Gaat het hier om een verkiezingsstunt? Driekwart van de ondervraagden is daarvan overtuigd. Helaas mag deze video niet vertoond worden op internet. De rechten ervan liggen niet bij EénVandaag.